2021-03-25 Transportstyrelsen/Trafikverket Trafiksäkerhet

Kraftsamling för trafiksäkerhet via Zhero - häng på!

Nu lanserar Trafikverket tillsammans med STR och en rad andra aktörer initiativet Zhero för ökad trafiksäkerhet. Alla behöver hjälpas åt för att vi ska nå Nollvisionen. Trafiksäkerhet är en samhällsfråga där alla tjänar på att bidra – och vi behöver även dig!

Satsningen Zhero är ett led i Trafikverkets regeringsuppdrag att synliggöra och lyfta frågan bland medborgare och trafikanter för ökad trafiksäkerhet i vägtrafiken. I ett hållbart vägsystem vill man inte bara överleva – det finns också krav på att minska utsläpp och att känna sig trygg och trivas i blandade trafikmiljöer.

Självklart för STR att stå bakom

-Kärnan i allt STR och våra medlemmar jobbar för och strävar efter är en god trafiksäkerhet och att bidra till möjliggörandet av Nollvisionen. För oss som branschorganisation, med ett hållbart företagande i fokus, är det därför en självklarhet att stå bakom och sprida budskapet Zhero tillsammans med Trafikverket och övriga samarbetspartners, säger Benny Gunnarsson, tf förbundsordförande för STR.

Även om Nollvisionens senaste etappmål nåddes, finns en del utmaningar att jobba vidare med. Exempelvis visar senaste Trafiksäkerhetsenkäten att bara var tredje person anser att ett av de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten är att hålla hastighetsgränserna.

– Alla som använder vägsystemet kan bidra till att förändra normer – privatpersoner, företag och organisationer, konstaterar Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket. Det finns stora möjligheter för ledare att ta ansvar för trafiksäkerhet i den egna verksamheten. Säkra resor är en hållbarhets- och arbetsmiljöfråga. Företag behöver ta ansvar för sina trafiksäkerhetsavtryck, på samma sätt som man redovisar sina klimatavtryck. När många engagerar sig i trafiksäkerhet finns stora möjligheter att minska skadade och omkomna i vägtrafiken.

9 av 10 trafikanter är eniga om att de själva visar hänsyn gentemot andra i trafiken. Det är övriga trafikanters bristande hänsyn som skapar sämre trafiksäkerhet.  
STR-medlem - var med och sprid budskapen kring Zhero

Bakom budskapen kring Zhero står förutom Trafikverket och STR även Arbetsmiljöverket, Folksam, Göteborgs stad, MHF, NTF, Polisen, Safer, Stockholms stad och Transportstyrelsen. De olika budskapen kommer att dyka upp i form av text, filmer, gåtor, inlägg i Zheros olika kanaler.

Vill du bidra? Medlemmar inom STR är från och med måndag den 29 mars (obs, inte tidigare!), när satsningen lanseras till allmänheten, välkomna att bidra till att sprida vidare Zhero och budskapen via sina egna plattformar och kanaler. På så sätt ökar möjligheten att nå ut till medarbetare, kunder och elever ytterligare.

-Ju fler vi är som hjälps åt att lyfta trafiksäkerheten genom Zhero – desto fler kan vi nå. Dels kommer det framöver att dyka upp material i STR:s egna kanaler som man kan använda sig vidare av. Men vi uppmanar också medlemmar att från och med nästa vecka (vecka 13) aktivt följa Zhero på Facebook, Instagram och Youtube samt zhero.se och gärna dela vidare det som publiceras där, säger Jenny Ränzlöw, kommunikationsansvarig STR.

Om konceptet Zhero

Zhero är en sammanslagning av zero/noll och hero/hjälte. Noll som i Nollvision, noll kilometer över, noll alkohol och narkotika i trafiken. Hjälte är den som visar omtanke i trafiken och därmed är med och bidrar till att rädda liv. Zhero ska signalera vad som är önskat beteende och att man genom att ansluta sig till rörelsen, som aktör eller individ, står upp för en sund social norm som attraherar andra. Zhero ska bidra till förståelse för att man också kan bidra till andra hållbarhetsmål genom att agera trafiksäkert. Målet är att Zheros budskap blir något man vill stå bakom och vara en del av.

Mer information finns på www.zhero.se