2021-04-22 Coronavirus

Länsstyrelsen gör pandemitillsyn – tänk på detta!

Som en följd av att trafikutbildare är en extra utsatt bransch när det gäller smitta under pandemin, så satsar nu bland annat länsstyrelsen i Skåne på tillsyn av just trafikskolor för att se hur man följer pandemilagen. Flera STR-medlemmar har i dagarna fått besök. Sammanfattningsvis är man mycket nöjda med vad man sett, men vill göra ett par medskick till trafikskolor runt om i landet.

-Den samlade bilden är att det ser jättebra ut i Skåne och jag och mina kollegor ser tydligt att man är medveten om riskerna med att till exempel sitta i en bil med flera olika elever varje dag. Alla vi besökte under tillsynen var bland annat noga med att begränsa det till en elev i fordonet under lektionen, vilket är ett tecken på att man tar situationen på allvar, säger Lars Südow, handläggare på länsstyrelsen i Skåne.

Brister som är lätta att åtgärda

Där man däremot också sett är att det verkar vara svårt att be till exempel en medföljande förälder, vän med mera att vänta utanför och här behöver man generellt bli tydligare kring vad som gäller. STR har därför tagit fram en ny skylt för utskrift med just det budskapet.
Andra brister är dokumentationen kring hur man beräknat ytan per avgränsat utrymme och dokumentationen kring vilka åtgärder som vidtagits för att minska smittspridning.

-Det här är lätt att åtgärda. Det ska finnas ett dokument med några rader om vad ytan uppmätts till i kvadratmeter och en beräkning av hur många som får visas på den ytan. Det är ett sätt för oss att se att man har förstått och har kontroll, säger Lars Südow.

-Samma sak vad gäller vilka åtgärder som vidtagits för att begränsa smittan. Skriv helt enkelt ner alla olika försiktighetsåtgärder man gjort, allt från handtvättsmöjligheter till munskydd och städning av lokalerna med mera.

Använd STR:s stöd och checklistor

I sina besök har flera medlemmar lyft för länsstyrelsen det stöd och den information som STR tagit fram, men samtidigt har det funnits skolor som inte tagit den hjälp som finns.

-Vi kan se att det stöd som finns varit till stor hjälp. Jag och mina kollegor vill faktiskt uppmana era medlemmar att ta del av informationen, skyltar och checklistor med mera som STR tagit fram, då är man på god väg, säger Lars Südow.