2021-09-27 Coronavirus

Lättade restriktioner 29/9 – detta gäller

STR har noga följt utvecklingen kring smittspridning och de direktiv, regler och råd som myndigheterna gett och har löpande uppdaterat medlemsstödet kring detta. Från och med den 29 september lättas restriktionerna ytterligare och blir betydligt färre i omfattning. 

Däremot fortsätter den tillfälliga pandemilagen att gälla till den sista januari 2022. Detta för att ha en fortsatt beredskap för att snabbt kunna skärpa restriktioner och sätta in åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget förändras eller försämras.

Detta gäller från den 29 september
  • Reglerna om att tillhandahålla handsprit, informera och skriftligt dokumentera övriga smittskyddsåtgärder upphör från det aktuella datumet tas bort.
  • Det krävs inte längre särskilda avstånd eller någon definition av trängsel. Det innebär att man inte behöver vidta några särskilda åtgärder för att undvika trängsel eller utforma lokaler för att kunder och besökare ska kunna hålla ett bestämt avstånd till varandra.
  • Rekommendationen om att arbeta hemma tas bort. Men kom ihåg att du som arbetsgivare alltid skyldig att regelbundet undersöka och bedöma risker på arbetsplatsen. Riskbedömningen ska leda till förslag på åtgärder, som tar bort eller minskar riskerna. Riskbedömningen, inklusive beslutade åtgärder, ska vara skriftlig. Läs mer hos Arbetsmiljöverket >>
Dessa allmänna råd gäller fortfarande

Pandemin är däremot inte över och Folkhälsomyndigheten har fortsatt allmänna råd som gäller.

  • Personer som inte är fullvaccinerade har ett eget ansvar för att hålla avstånd och särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp.
  • Alla enskilda har därutöver ett individuellt ansvar för att stanna hemma vid minsta misstanke om covid-19 för att förhindra spridning av covid-19.
Vad kan jag göra om jag känner mig orolig för smitta?
  • Som trafikskoleägare/verksamhetsutövare kan du självklart fortfarande verka för att minska smittspridningen genom att vidta åtgärder anpassade utifrån din verksamhets egna förutsättningar. Den kan gälla att t ex fortsätta erbjuda handsprit, munskydd och säkra upp avstånd.
  • Om du vill ha information och råd om vad som i övrigt kan vara lämpliga åtgärder att vidta för den enskilda verksamheten går det bra att kontakta aktuell länsstyrelse i ditt län som kan bidra med goda exempel.
  • Du har också rent juridiskt möjligheten att kräva så kallat vaccinpass eller negativt PCR-test av nya kunder/elever. Läs mer om vad som gäller (bakom medlemsinlogg) >>
Läs mer:

Allmänna råd från den 29 september >>
Tillsynsvägledning för verksamheter >>
Till STR:s medlemssida kring coronapandemin >>