2019-12-13

Med fokus på mopedutbildningen - så går arbetet i projektet

Mopedutbildningen är ett av STR:s fokusområden de närmaste åren. Just nu pågår ett projekt som ska resultera i både en ny version av utbildningsmaterialet "Köra moped - digital" och ett nyskapat lärarstöd till lärarna. I den här artikeln kan du läsa mer om hur arbetet har gått hittills.

Ovan kan du se en längre intervju med Arne Åkesson på STR Service som är med och arbetar i projektet.

Under de senaste åren har det skett en vikande utveckling vad gäller godkännandegraden på Trafikverkets kunskapsprov för AM. Med anledning av det är just mopedutbildningen ett av STR:s stora fokusområden de närmaste åren. För tillfället pågår ett projekt där det digitala utbildningsmaterialet Köra moped - digital ses över. Dessutom håller ett nytt stöd till lärarna på att skapas. Målet är på sikt att vända trenden av den fallande godkännandefrekvensen.

– Eftersom godkännandegraden minskat har vi behövt se över på ett brett plan hur det vi gör kan bli bättre. Vi har tittat mycket på den röda tråden i utbildningsmaterialet och jobbat tydligare med syfte och mål, säger Arne Åkesson på STR Service som är med och arbetar i projektet och tillägger:

– I Köra moped - digital gör vi ett stort omtag. Vi har ställt oss flera frågor. Vad är det som saknas? Hur fungerar språket? Hur kan vi utveckla materialet så att vi blir ännu bättre på att förklara det vi vill lära ut? Det har bland annat lett till att vi tagit fram bättre övningar, förbättrad feedback kopplad till övningar och även att vi spelat in nya filmer. 

Med i projektet är två referensgrupper. En bestående av mopedlärare inom förbundet. Men även en som består av 15- och 16-åringar som antingen har mopedkörkort, håller på att ta körkort eller faktiskt inte vill ta körkort. 

– Båda grupperna har viktiga roller i det här och gör ett jättebra och engagerat jobb. Gruppen med lärare finns med på ett hörn hela tiden och har bland annat ett löpande uppdrag att hålla koll på och tycka till om utvecklingen av materialet. Referensgruppen med ungdomarna har tittat på vårt befintliga material och sedan även hjälpt oss konkret i det här omtaget. Bland annat hur vi uttrycker oss bäst för att nå fram till målgruppen. De har även fått testa på frågor och utvärdera dem, säger Arne.

referensgrupper_moped.jpg
I projektet har två referensgrupper varit involverade. Dels en bestående av mopedlärare inom STR, dels en som består av 15- och 16-åringar.


Utöver omtaget i det digitala utbildningsmaterialet till eleverna skapas även ett helt nytt stöd till lärarna som kommer att finnas inne i plattformen Möts & Lär.

– I stödet kommer lärarna att hitta både inspiration som de kan bygga vidare på och få in i sin egen undervisning. Även där har referensgruppen med lärare bidragit med många tankar och förslag från deras egna erfarenheter och verksameter på hur vi kan få till ett så pass bra stöd som möjligt, säger Arne.

Den 24 januari nästa år är det tänkt att såväl den nya versionen av Köra moped - digital och det nyskapade lärarstödet släpps skarpt. Under STR:s tvåhjulsmöte samma datum kommer de båda materialen att lanseras och presenteras för deltagarna.

– Dagen innan lanseringen sker kommer materialet uppdateras inne i systemet, vilket kan ta en stund. Så just den dagen kan det vara bra att undvika att vara inne i materialet allt för mycket. Som lärare är det även viktigt att veta att elever som har nuvarande Köra moped - digital kommer att "hoppa över" till det nya utbildningsmaterialet automatiskt. Att ha med sig det i planeringen, och även informera elever som kan beröras av det, är viktigt, säger Arne och tillägger:

– Vi håller det även öppet för att under februari månad göra små förändringar i materialet om vi behöver fixa till något.

Vill du veta mer om projektet, det nya lärarstödet och nya versionen av "Köra moped - digital"? Håll utkik här på STR.se framöver! I takt med att vi närmar oss lanseringsdatumet kommer mer information att publiceras som ser till att du håller dig uppdaterad inom det som händer nu när projektet närmar sig slutfasen.