2018-02-23 Transportstyrelsen/Trafikverket

Nu inleds översynen av ny förarutbildning för personbil

Transportstyrelsen och Trafikverket ser nu gemensamt över förarutbildningen för personbil. Översynen med förslag på förändrad utbildning ska vara klar den 31 oktober i år.

Målet med den nya förarutbildningen för personbil är att större fokus ska ligga på att lära in trafiksäkerhet och riskmedvetenhet för livet snarare än att bara förbereda sig för att klara proven. Alla moment från körkortstillstånd till prövotidens slut ska ses över. Översynen är tänkt att genomföras i tät samverkan mellan olika intressenter från bl.a. utbildningsbranschen. Läs mer här.

Från STR:s sida så ser vi denna översyn som oerhört välbehövd då resultat och trender inom förarutbildningssystemet gått åt fel håll i många år. Det provfokus som starkt påverkar hela förarutbildningssystemet måste riktas mycket mer mot kunskap, insikt och risktänkande. STR hoppas på, och verkar för, en bredare översyn genom en statlig offentlig utredning för att ta ett djupare och bredare helhetsgrepp. Det arbetet kommer att fortgå men vad som ligger närmast för STR:s del är att besvara ett antal frågor som rör översynen, bland annat gällande körkortstillstånd och prövotid och hur STR ser på dessa.

Läs mer:
VTI rapport "Den svenska förarutbildningen: Dagsläge och framtidsutsikter"
VTI rapport "Förarprov för personbil: Orsaker till den sjunkande godkännandegraden och förslag på åtgärder"