2021-01-11

Nya pandemilagen – hur berör den trafikutbildare?

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Men hur berör då lagen vår bransch och hur ska man som enskild företagare tänka?

Redan i samband med de skärpta restriktionerna i november, var STR:s förbundsstyrelse tydliga med att rekommendera medlemmarna att, oavsett det juridiska läget, ta ansvar och följa de skärpta restriktioner och allmänna råd som införts. Mattias Glemfors, förbundsordförande STR sa då:

- Vi befinner oss i en allvarlig situation där branschen behöver ta ett tydligt ansvar och vårda det stora förtroende vi har, inte leta kryphål eller sätt att komma runt restriktionerna. Det handlar om ansvaret man har som medborgare, företagare och som arbetsgivare.

Sedan dess har många medlemmar gjort ett omfattande jobb för att minska smittspridningen. Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen. För butiker, gym och sportanläggningar inomhus, badhus och handelsplatser innebär de nya reglerna att det blir obligatoriskt att beräkna maxantalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt. Beräkningen görs utifrån att alla ska ha tio kvadratmeter till sitt förfogande. Bryter man mot det kan det bli tal om vite eller stängning.

Vad gäller för trafikutbildare?

Men hur berör detta en enskild trafikutbildare? STR har varit i kontakt med Länsstyrelsen som i nuläget (måndag 11/1) tolkar det som att tio kvadratmeter per besökare i nuläget inte berör trafikutbildares verksamhet. Det finns därför heller inga krav att tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt. Däremot har STR tagit fram en mall som gärna får användas ifall man som medlem vill vara tydlig med detta oavsett. Mallen och mycket mer hittar du på samlingssidan med Coronastöd för dig som medlem, under fliken "Informera kunder och elever".

När det gäller tillsyn har Länsstyrelsen eller Transportstyrelsen i nuläget inte heller något uppdrag  vad gäller just åtgärder kopplat till pandemilagen och trafikutbildarbranschen. Däremot ser juristerna över det hela och man vill därför hålla öppet vad som gäller framöver.

- Regeringen har i detta inledande skede valt att reglera sådana verksamheter där behovet i nuläget utifrån smittspridningsläget bedöms som störst, och kommer att återkomma om andra åtgärder som kan bli aktuella att genomföra med stöd av den nya tillfälliga covid-19-lagen, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Hitta användbara länkar längst ner på sidan!

Fortsätt att ta ansvar. Detta rekommenderar STR:

  • Fortsätt begränsa antalet personer på utbildningar till max sju deltagare + en lärare.
  • Se till att besökare/deltagare alltid kan hålla ordentligt avstånd till varandra.
  • Minimera antalet personer som vistas i lokalen, går det att mötas utomhus, kan kontoristen arbeta hemifrån etc.
  • Säkra upp att det finns möjligheter att tvätta händerna eller tillgång till handdesinfektion.
  • Erbjud/rekommendera elever och medarbetare att använda munskydd (och ev visir) under lektioner där man inte kan hålla avstånd.
  • Håll extra god hygien i bilar, teorisalar, väntrum, reception och toaletter. Detta är viktigt även i samband med provtillfällen hälsar Trafikverket Förarprov.
  • Sträva alltid efter att begränsa antalet personer i bilen.

Läs mer:
Information om pandemilagen hos Folkhälsomyndigheten >>
Samlingssida för medlemmar kring Coronaviruset (inklusive checklistor och skyltar för utskrift) >>
Beställning av munskydd med STR-logga >>