2019-04-24 Transportstyrelsen/Trafikverket

Ny statistik lyfter trafikskolorna

Trafikverket redovisar sedan årsskiftet förarprovsstatistiken för B-körkort på ett nytt sätt för allmänheten. Det är numera möjligt att se hur stor andel godkända som anmäls via trafikskola respektive privat. Och siffrorna talar klart till trafikskolornas fördel.

Godkännandegraden är mycket högre bland de trafikskoleanmälda eleverna.

– Vi har aktivt efterfrågat den separerade statistiken sedan Trafikverket slutade att redovisa den 2011, och tycker att det är glädjande att den nu finns tillgänglig för alla, säger Christer Wickman, STR:s förbundssekreterare.

Förutom att statistiken är uppdelad på privat- respektive trafikskoleanmälda är den också uppdelad på enbart förstagångsprov samt förstagångsprov i kombination med omprov. Detta gäller för både kunskapsprovet och körprovet. Utöver detta kan man se hur kvinnor respektive män klarar de båda proven, och statistiken är dessutom nedbruten på de enskilda provorterna. Det senare gör det möjligt för vem som helst att gå in på Trafikverkets hemsida och se hur förarprovsstatistiken ser ut där hen bor.

Läs hela artikeln i Mitt i Trafiken
Se förarprovsstatistiken på din ort