2020-08-13

Ny (kostnadsfri) utbildning för tunga behörigheter

Under hösten kan du utbilda dig till trafiklärare i en helt ny utbildningsform för just tunglärarutbildningen.

Det är Utbildarna AB som kommer genomföra utbildningen som yrkeshögskoleutbildning. Det innebär bland annat att utbildningen ger rätt till CSN-stöd, men också att utbildningen blir så gott som kostnadsfri för eleven:

- Den enda kostnad som belastar eleven är kostnaden för litteratur under kursen samt den kostnad Trafikverket tar för att genomföra körprovet för att bli behörig till utbildningen, säger Andreas Sjöström på Utbildarna.

- Under våren öppnade myndigheten för yrkeshögskolan upp möjligheten för att utföra kortare utbildningar. Sedan tidigare ligger trafiklärarutbildningen inom yrkeshögskolan och därför passar det bra att även trafiklärarutbildningen för tyngre behörigheter ligger inom samma skolform, menar Andreas Sjöström.

Ansök till utbildningen senast 1 september!

Läs mer >>