2020-05-26 Lagar/regler Transportstyrelsen/Trafikverket Utbildningar/möten

Nya regler för YKB

Från och med den 23 maj 2020 gäller nya regler för Yrkeskompetensbevis, YKB. Oavsett om du utbildar inom grundutbildning eller fortbildning, får du inte påbörja en ny kurs utan att anmäla ändring i utbildningsverksamhet till Transportstyrelsen.

Anmälan om ändring kan du göra för både YKB grund- och fortbildning samtidigt. Du behöver också uppdatera din utbildningsplan och plan för genomförande samt skicka dem till Transportstyrelsen senast den 31 december 2020. Missar du denna deadline måste du ansöka om nytt tillstånd att bedriva utbildning.

Har du påbörjat en grundutbildning före den 23 maj som inte avslutats ännu, slutför du den på din gamla utbildningsplan.

Dokument för ändring hittar du på Transportstyrelsens hemsida - Klicka här!

Den Nationella överenskommelsen för YKB-utbildningen är också ändrad:

Persontransporter
Dk1: 1.2 och 1.3, Dk2: 1.5, Dk3: 2.1, Dk4: 3.1, 3.3 och 3.4, Dk5: 3.5 och 1.3a.
I överenskommelsen ingår att maximalt 2 timmar per delkurs kan vara IKT-utbildning (fjärrundervisning).

Godstransporter
Dk1:1.2 och 1.3, Dk2: 1.4, Dk3: 2.1, Dk4: 3.3 och 3.4, Dk5: 3.1, 3.5 och 1.3a Det är ingen överenskommelse gällande IKT-utbildning (fjärrundervisning) utan här måste varje utbildare efterfråga deltagarens antal timmar distansutbildning vid anmälan så att inte deltagaren får fler än 12 timmar i sina intyg.

Nya intygsmallar håller på att sammanställas av Transportstyrelsen.