2021-01-28 Övrigt

STR Media och IT - nytt dotterbolag till STR Service

Vid årsskiftet bildades STR Media och IT som ett dotterbolag till STR Service. Bolaget ska bland annat fungera som en producent av läromedel, digital utbildning och media samt utveckla IT-system för lagring.

Under 2020 och i samband med utvecklingen av de nya systemen för digital utbildning har STR därmed hämtat hem utvecklingen och förvaltningen samt produktionen av digital utbildning och media som framöver kommer att ske i nya dotterbolaget STR Media och IT AB.

- Jag ser att bildandet av det nya dotterbolaget ska vara till stor nytta för våra medlemmar, till exempel kommer styrning och kostnadskontroll internt att fungera bättre. En annan effekt är att STR:s bolag ska bli effektivare och medlemmarna ska få tillgång till bättre produkter och tjänster till ett förmånligt, konkurrenskraftigt pris, säger Håkan Björklund, VD för STR Service AB.

Rent formellt är bolagsstyrelsen densamma för STR Service AB och det nya dotterbolaget. Håkan Björklund är VD i båda bolagen och en Media och IT-chef (Ronny Åstrand) är anställd till STR Media och IT AB från mitten av februari. Den nya organisationen innebär också att en del av personalen som tidigare var anställd vid STR Service AB nu arbetar i det nya bolaget.

I och med bildandet av det nya dotterbolaget STR Media och IT AB blir STR Service AB mer renodlat.

- STR Service AB ska utvecklas för att kunna ge ännu bättre service och stöd till STR Förbund och medlemsföretagen när det gäller deras företagande och vi kommer fortsatt erbjuda produkter och tjänster för trafikutbildning, avslutar Håkan Björklund, VD.