2020-04-08

Godkänt simulatorprov inte skäl till dispens

Transportstyrelsen kommer inte längre att väga in godkänd körning i VTI:s simulator när myndigheten bedömer körförmågan hos personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall. Det framgår av den utvärdering som myndigheten gjort av simulatortesterna.

En slutsats i utvärderingen är att körprov i simulatorn inte är tillförlitligt för att kunna bedöma om en person med synfältsbortfall kan köra säkert i verklig trafik.

- Den grupp som har sett simulatorn som en möjlighet till dispens kommer att bli besviken, det har vi förståelse för. Men som myndighet måste vi väga tillgängligheten för den enskilde mot trafiksäkerheten för alla trafikanter. Vi måste också vara sakliga och basera våra beslut på fakta, och efter vår genomlysning värderar vi därför simulatorn annorlunda nu, säger Björn Renberg, enhetschef på Transportstyrelsen.

Synfältssimulatorn är utvecklad av VTI på uppdrag av Transportstyrelsen. Metoden har gjort det möjligt för personer med synfältsbortfall att testa körförmågan och ansöka om medicinskt undantag för att få köra personbil, behörighet B.

2018 valde Transportstyrelsen att pausa synfältssimulatorn för att utvärdera resultaten. Detta sedan man sett att flera personer med mycket stora synfältsdefekter klarat körningen.

Validering saknas
Transportstyrelsens slutsatser dras bland annat utifrån vetenskaplig litteratur på området. Det krävs omfattande valideringar för att avgöra en persons körförmåga i verklig trafik baserat på körprov i en simulator. En sådan validering har inte utförts på simulatorn.

Annat som påverkat Transportstyrelsens ställningstagande är att testscenariot i simulatorn är begränsat.

- Det innebär att kritiska moment som till exempel vänster- och högersväng samt körning i rondell inte kan utvärderas vid körningen. Detta är en stor begränsning sett till att nästan 20 procent av de dödliga olyckorna i Sverige 2018 skedde i korsningar och rondeller, säger Björn Renberg.

Omkring 200 personer har beviljats dispens efter godkänt körprov i simulatorn. Dessa berörs inte av Transportstyrelsens beslut.

Fakta om synfältsdefekter


* Synfältsdefekter innebär att man har svårt att i tid upptäcka snabba skeenden i trafiken.Det finns en förhöjd risk att man kan köra på en medtrafikant. Detta gäller särskilt cyklister och gångtrafikanter som plötsligt dyker upp från sidan.
* De vanligaste orsakerna är ögonsjukdomen grön starr (glaukom), tillstånd efter en stroke eller att man har ögonskador orsakade av diabetes.
* Ofta är man själv inte medveten om sina synfältsdefekter, och det är vanligt att synskärpan är normal trots synfältsdefekter.
* Synfältsdefekter kan i dag inte avhjälpas med glasögon eller andra hjälpmedel.