2021-09-08 Transportstyrelsen/Trafikverket

Pass från fler länder giltiga identitetshandlingar vid förarprov

Från och med den 15 september kommer pass från Färöarna och Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) att vara giltiga identitetshandlingar vid förarprov samt vid synprövning och läkarundersökning för intyg om medicinsk lämplighet. Transportstyrelsen vill uppmärksamma att deras blanketter inte kommer att hinna uppdateras till dess.

Färöarna och Förenade kungariket kommer en tid att saknas på Transportyrelsens blanketter
På blanketter om synprövning och läkarintyg finns sedan tidigare angivet vilka pass som är giltiga som identitetshandlingar.

Uppgifter om Färöarna och Förenade kungariket kommer inte att hinna läggas till i tid till den 15 september, men pass därifrån gäller alltså som identitetshandlingar från och med det datumet. Blanketterna kommer att uppdateras så fort som möjligt.

Ändring i körkortslagen och följdändringar i Transportstyrelsens föreskrifter
Efter en ändring i körkortslagen (1998:488) är det från och med 1 juli i år möjligt att byta ut körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) mot svenska körkort. På Transportstyrelsen har vi gjort följdändringar i våra föreskrifter för att de ska stämma överens med lagändringen och underlätta för färöiska och brittiska medborgare att byta ut sina körkort och att kunna ansöka om bytet elektroniskt.

Transportstyrelsens ändringar finns i följande föreskrifter:
• föreskrifter (TSFS 2021:62) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.
• föreskrifter (TSFS 2021:63) om ändring i Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser
• föreskrifter (TSFS 2021:64) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:114) om ansökan om körkort på elektronisk väg.