2018-06-25 Pressmeddelande

Pressmeddelande: STR anser att VTI:s undersökning visar att vi behöver politiska åtgärder för att komma åt de olagliga trafikskolorna

En ny rapport från forskare på VTI visar att begränsningen av antalet handledartillstånd för övningskörning inte har minskat problemet med olagliga trafikskolor. Tidigare fick handledare för övningskörning ha ett obegränsat antal tillstånd. Begränsningen till max 15 tillstånd per handledare som infördes har inte minskat problemet.

- Våra medlemmar upplever tyvärr att svarta trafikskoleliknande verksamheter är ett utbrett problem i hela landet. Drygt 80 % av medlemmarna upplever att det finns en illegal trafikskoleverksamhet i närheten av deras trafikskola, säger Berit Johansson, förbundsordförande Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR). Enligt de intervjuade i studien finns det många elever som tror att de anlitat en helt vanlig trafikskola då de betalat för utbildning, vilket är ytterst beklagligt, fortsätter Berit Johansson.

- VTI:s rapport visar tydligt att det krävs politiska åtgärder för att komma tillrätta med det utbredda problemet med illegala trafikskoleverksamheter. För att se till att VTI:s goda förslag blir verklighet efterlyser vi, från branschens sida, en genomlysning av hela systemet. När elever inte utbildas på rätt sätt är det en fara för trafiksäkerheten i sig och det försätter eleven i en otrygg och rättslös situation då den varken omfattas av garantier eller skydd, säger Berit Johansson, förbundsordförande STR.


För ytterligare information, kontakta:
Berit Johansson,  Förbundsordförande, telefon 0705-958523

Ni hittar VTI:s rapport via följande länk:

https://expertsvar.se/pressmeddelanden/fler-atgarder-nodvandiga-mot-olagliga-korskolor