2017-05-18 Lagar/regler Transportstyrelsen/Trafikverket

Rattsurfning ökar risken för olyckor

Risken för singel- och upphinnandeolyckor ökar när förare surfar vid ratten. Det konstaterar Transportstyrelsen, vars statistiker analyserat 323 vägtrafikolyckor där mobiler eller annan kommunikationsutrustning använts vid tiden för olyckan.

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utvärdera om de åtgärder som finns för att minimera trafikfarlig användning av mobiltelefoner, paddor, med mera är tillräckliga ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Den rapport som nu föreligger är en ”del-leverans” i detta uppdrag.

Läs hela artikeln på www.mittitrafiken.se