2021-01-21 Tunga släp/fordon/YKB Riksdag och regering Coronavirus

Riksdagsbeslut förlänger YKB

Nu har riksdagen fattat beslut om förlängning av giltigheten på yrkeskompetensbevisen, YKB, med sex månader. 

För att säkra Sveriges transportbehov under den pågående coronapandemin ska giltighetstiden för yrkesförares yrkeskompetensbevis kunna förlängas med sex månader. Anledningen är att pandemin gör det svårt att genomföra den fortbildning som förarna regelbundet måste gå för att förnya sitt yrkesbevis. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Enligt förslaget ska regeringen få besluta att förlänga yrkesbevis som slutar att gälla under perioden 1 februari-31 juli 2021. De förare vars bevis går ut tidigare, 1 november 2020-31 januari 2021, ska undantas från kravet att ha ett yrkesbevis. Det gäller under sex månader från det att beviset löper ut.

Lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2021 och upphör den 1 augusti 2021.

Läs mer på riksdagens webbplats >>

Nyhet hos Transportföretagen >>