2023-02-02 Utbildningsmaterial/tjänster

Så funkar migreringen mellan aSTRa och Optima

Att välja att migrera till Optima som nuvarande aSTRa WEB-kund kommer  att vara det smidigaste, snabbaste och tryggaste sättet på marknaden. Vi på STR Servicekoncernen har dessutom stor erfarenhet och kunskap från tiden med aSTRa WEB, något vi kommer ha stor nytta av. I denna artikel får du mer information.

  • Du kommer få besked om din migrering minst fyra veckor innan det är dags. För de som vill migrera med kortare/längre framförhållning kan detta diskuteras. Vi kommer att göra allt vi kan för att anpassa och vara lyhörda för olika behov.
  • Du kommer att få tydliga checklistor i god tid innan dess som handlar om vad du behöver göra före, under och efter migrering. Några veckor innan migreringstillfället kommer all personal på ditt företag att få tillgång till en grundutbildning för att få en grundläggande uppfattning om Optima.
  • Du kommer att vara högprioriterad hos oss och kommer att få allt stöd och all hjälp du kan tänkas behöva för att känna dig trygg före, under och efter migrering. Du når vår kunniga Helpdesk via flera olika kanaler i samband med din migrering, vi har även telefonsupport om du föredrar det.
  • När du migrerar från aSTRa WEB till Optima sker det hela över en natt. Detta på grund av att STR Service AB har unik direktaccess till båda systemens datafiler. Detta kan ingen annan leverantör på marknaden erbjuda. Jämför gärna!
  • Som exempel på vad vi flyttar över automatiskt kan nämnas aktiva elever, saldon, resurser, lärare, utbildningar, bokningar etc. Det innebär mycket mindre jobb för dig eftersom du inte behöver registrera om allt i det nya systemet. Vi flyttar inte över arkiverade elever, men kan exportera ut filerna till dig vid behov.
  • Du kommer inte behöva ha dubbla system, utan kan direkt sätta igång att driva din verksamhet i Optima. Du kommer däremot ha begränsad tillgång till aSTRa WEB ytterligare en tid för att kunna söka fram info och ta ut rapporter om du önskar.
  • I samband med migrering till Optima skickas ut en inbjudan till berörda elever på din skola att gå över till teorin i appen Körkortsboken. Eleven kan då välja om den vill fortsätta jobba i Körkort nu med elevcentralen från och med migreringsdatumet och ytterligare max sex månader eller gå in i Körkortsboken direkt. Oavsett vad eleven väljer blir de sex månaderna kostnadsfria.
  • När det gäller försäljning av Körkort nu med Elevcentralen/Elevcentralen under 2023 är STR Service AB:s rekommendation att sätta en begränsad sluttid som inte är på en längre period än sex månader. Har du som utbildare redan sålt in en längre period så görs en bedömning från fall till fall på hur STR Service kan lösa det på ett bra sätt för din kund.