2023-11-09 Debatt

STR svarar igen: Vem lobbar du för Benjamin Dousa?

Tyvärr tillåter inte Aftonbladets debattregler att vi besvarar ditt inlägg där ytterligare en gång, men givetvis vill vi bemöta dig Benjamin Dousa. Du fortsätter hävda att körkortet är orimligt dyrt. Låt oss kika lite på vad som är orimligt och dyrt och addera lite perspektiv.

Maria Stenman, tf förbundsordförande STR

Om vi utgår från den summa du själv lägger fram som en snittkostnad för ett körkort, det vill säga 20 000 kronor och tänker oss att personen i alla fall använder sitt körkort i 50 år – då hamnar vi på en kostnad på 34 kronor i månaden eller en dryg krona om dagen. Är det orimligt dyrt för livsviktig kunskap och frihet?

Ett månadsabonnemang på en känd streamingtjänst kostar dig från 99 kronor i månaden.
En ny Iphone 15 som du abonnerar på i tre år kostar dig från 550 kronor i månaden.
Ett gymkort hos en etablerad kedja kostar från 299 kronor i månaden.

Kanske du inte unnar dig något av ovan, men jag vill bara bidra med lite perspektiv.

Ett körkort kostar 34 kronor i månaden eller en dryg krona om dagen. Är det orimligt dyrt för livsviktig kunskap och frihet?  

Dessutom, när det gäller ditt resonemang kring lokaler. Lokalkostnaden är inte i närheten av den kostnad som vi trafikutbildare idag har i form av en bilpark som idag utifrån gällande föreskrifter behöver bestå av både automatväxlade och manuella bilar. Kanske har du även ett förslag på hur vi ska lösa det? Ditt förslag med att vi ska hämta elever på arbetet/skolan är inte nytt. Självklart gör vi det om eleven tycker att det är värt att lektionen börjar på trafikskolan även om de inte är med. Snacka om fördyring av trafikantutbildningen. Eller tror du verkligen att läraren, drivmedlet och bilens milkostnad är gratis under den tiden?

Min uppfattning är i alla fall att om vi ska sänka kostnader så handlar det om att sänka momsen till sex procent och öppna möjligheten att kunna göra sitt körprov i ett automatväxlat fordon utan att få ett villkor på sitt körkort.

Ditt resonemang kring CSN-lånet och den ökade kostnaden på 500 kronor vet jag inte var du fått ifrån och vad som ingår i den summan. Ett lån kostar ju alltid pengar, men har också inneburit en möjlighet för den med mycket små marginaler att ta sitt körkort och kanske få anställning. Det ser jag varje dag på min trafikskola. Därför är jag mycket besviken över förslaget i budgetpropositionen att CSN-lånet till körkort ska strykas vid årsskiftet.

När det gäller riskettan så blir jag osäker på om du har förstått syftet med den. Den tillkom 2009 just mot bakgrund av ökningen av drog- och alkoholrelaterade olyckor i trafiken bland unga. Det forskarna kunde konstatera var att självinsikter om riskmedvetenhet inte går att mäta i ett vanligt teoriprov – det behövdes ett annat upplägg i form av diskussioner och reflektioner. Därav riskettan.

Det vi arbetat för och står bakom är att vi inte vill att kriminella nätverk som bedriver falska, illegala trafikskolor ska utbilda barn och lura konsumenter. Det fördyrar väl om något?  

I din replik Benjamin Dousa så lyfter du också att vi inom Sveriges Trafikutbildares Riksförbund ”lobbat igenom regelverk som hindrar nya aktörer från att komma in och därmed höjer priserna för att ta ett körkort”. Jag har lite svårt att förstå vad du menar. Det enda vi arbetat för och står bakom är att vi inte vill att kriminella nätverk som bedriver falska, illegala trafikskolor ska utbilda barn och lura konsumenter. Det fördyrar väl om något?

Jag vet inte om du känner till det men det handlar om en illegal verksamhet som omsätter uppskattningsvis närmre en miljard kronor per år och resulterar i förlorade skatteintäkter till staten i form av fusk med skatter och moms.

Vad gäller frågan om dubbelkommando så är den sedan länge inte aktuell, så det tyder på att du baserar ditt inlägg på mycket gamla uppgifter. Frågan om dubbelkommando vid privat övningskörning föreslogs av forskare, myndigheter och utbildare i slutet av 90-talet som en delåtgärd för att minska antalet olyckor. Andra åtgärder, som introduktionsutbildningen, har däremot införts genom åren som gett effekt med en halvering av antalet olyckor.

Slutligen Benjamin Dousa – vem lobbar du för? Hur viktigt är nollvisionen för dig och vilken typ av förare möter du helst i trafiken?

Maria Stenman, tf förbundsordförande STR

Läs Benjamin Dousas slutreplik i Aftonbladet >>