2023-02-24 Pressmeddelande

STR välkomnar översyn av förarutbildningssystemet – provresultaten har försämrats under 20 år

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR, välkomnar i ett pressmeddelande att regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att se över förarutbildningen för B-körkort. Förarutbildningssystemet har inte förnyats i sin helhet sedan 90-talet med följd att provresultaten försämrats i drygt 20 års tid.

-Förarutbildningssystemet går att göra bättre, mer effektivt och är dessutom alltför provfokuserat och har varit under lång tid. Processen borde i stället fokusera på, och gynna, kunskaper och utbildning, säger STR:s förbundsordförande Benny Gunnarsson.

STR menar att det är viktigt att ta ett helhetsperspektiv och utveckla ett system som håller ihop från början till slut. Erfarenheten visar att den absoluta majoriteten av körkortskandidaterna behöver mer struktur och stöttning för att processen ska bli effektiv. Systemet borde dessutom tydligt gynna de trafikutbildare och körkortstagare som vill och kan göra rätt, medan det ska vara svårt och kostsamt att göra fel.

-Idag slösas både värdefull tid och pengar på att göra saker i fel ordning med bland annat omprov och kostnader för dessa som följd. Det borde vara extra viktigt att processen blir mer effektiv eftersom den nu även kan lånefinansieras genom bland annat CSN, menar Benny Gunnarsson.

Provets utformning och genomförande  central del av utredningen

Eftersom det är stort provfokus i dagens utbildningssystem, är det viktigt att även provets utformning och genomförande är en central del av utredningen och inte lämnas utanför, vilket till stor del skedde i den förra utredningen från 2019. Bland annat behöver utredningen se över när provet ska vara tillgängligt menar Benny Gunnarsson.

-Många kommer bevisligen för tidigt till prov med för dåliga kunskaper, varför är det så? Provet är dessutom bokningsbart väldigt tidigt i processen, vilka signaler sänder det?! Trafikverkets agerande och tolkning av sitt uppdrag styr både körkortstagare och utbildare, oavsett om det är intentionen eller ej.

STR menar dessutom att frågan är mycket större än att provresultaten måste förbättras. Långa väntetider till prov och lågt godkännande både för teori och körning är symtom på grundproblemet. Utbildningsprocessen handlar om ett skapa förutsättningar för ett fungerande och säkert infrastruktursystem inklusive person- och godstransporter.

-Målsättningen måste rimligen vara att vi ska ha trafiksäkra och klimatsmarta mobilister i trafiken som kan hantera modern teknik så att den stöttar, inte försvårar och begränsar. Vi ska ha ett system som möjliggör kompetensförsörjning på yrkesförarsidan, annars stannar Sverige. I helheten ingår därför hela utbildningsprocessen och samtliga behörigheter, dvs. från moped, mopedbil och A-traktor. Det är den för trafikviktiga grunden läggs.

Till regeringens pressmeddelande >>