2021-03-23 Coronavirus

STR om studie kring hur trafikutbildare drabbas av covid-19

En studie från Karolinska institutet visar att trafiklärare är en yrkesgrupp som riskerar att drabbas av svår covid-19. Studien har gjorts på ett begränsat antal personer – men STR:s budskap är fortsatt tydligt. Ta ansvar, rätta dig efter myndigheternas restriktioner och vidta alla möjliga åtgärder för att skydda både medarbetare och körkortstagare.

I studien som lyfts ville Centrum för arbets- och miljömedicin (Camm) undersöka hur stor risk olika yrkesgrupper löper att drabbas av svår covid-19. Studien har genomförts med hjälp av uppgifter från Region Stockholm om personer som vårdats på sjukhus för covid-19. Slutsatsen är att trafiklärare och trafikinspektörer löper högre risk att drabbas av svår covid-19 än den yrkesarbetande befolkningen i allmänhet. I studien trycker man på att slutsatserna är baserade på ett litet urval av människor, men det blir oavsett tydligt hur viktigt det är att man vidtar alla försiktighetsåtgärder som går för att förhindra smittspridning.

-Som branschförbund ser vi självklart mycket allvarligt på det studien visar, även om det inte är nytt för oss att vi är en utsatt bransch. Trafikutbildare är en av de yrkeskategorier som möter många olika människor i yrket, vi sitter dessutom nära i fordonet. Det är därför STR redan från början tydligt tagit ställning för att vi ska vara en bransch som verkligen tar ansvar och vidtar alla försiktighetsåtgärder vi kan för att minska smittspridning. Det gäller både för körkortstagarens och medarbetarens säkerhet, säger Benny Gunnarsson, tf förbundsordförande för STR.

STR kan rekommendera och stötta

Som branschförbund kan STR rekommendera och stötta upp. Under pandemin har fokus varit på massiv medlemsinformation i form av frågor och svar, checklistor och möten i regionerna. STR har också haft nära kontakt med Trafikverket Förarprov och Länsstyrelsen i Dalarna och även tagit fram utökat stöd för att man ska komma i gång och utbilda på distans.

-Vi ska göra allt vi kan för att stötta, men till sist är det den enskilda företagaren som har ett ansvar för situationen på trafikskolan och i fordonet. Vår bild är att merparten medlemmar vänder ut och in på sig själva för att lösa detta så bra och tryggt som bara går. Sen finns det alltid undantag i alla branscher - men det är fullständigt oacceptabelt menar vi, säger Benny Gunnarsson.

Arbetsmiljöansvar för medarbetare

Mitt i att anpassa verksamheten utifrån pandemilag och andra restriktioner, är det viktigt att man som arbetsgivare inte glömmer bort sitt arbetsmiljöansvar för sina medarbetare. En arbetsgivare är alltid skyldig att regelbundet undersöka och bedöma risker på arbetsplatsen. När det gäller risken för smitta gäller en åtgärdstrappa som innebär att du i första hand ska eliminera risken för smitta, i andra hand begränsa den och i sista hand skydda arbetstagarna genom personlig skyddsutrustning.

Läs mer:

Till STR:s olika medlemsstöd kring coronaviruset >>
Direkt till BA (för dig som arbetsgivare)>>
Direkt till Unionen (för dig som arbetstagare)>>

Pandemi och arbetsgivaransvar

Enligt Arbetsmiljöverket är en arbetsgivare alltid skyldig att regelbundet undersöka och bedöma risker på arbetsplatsen.

  • När det gäller risk för smitta ska arbetsgivaren agera utiffrån en åtgärdstrappa som innebär att man i första hand ska eliminera risken för smitta, i andra hand begränsa den och i sista hand skydda arbetstagarna genom personlig skyddsutrustning.
  • Arbetsgivaren har ett ansvar att ge alla arbetstagare de instruktioner och den information de behöver för att kunna skydda sig.
  • Arbetsgivaren har också ett ansvar att göra en särskild riskbedömning för personal som tillhör riskgrupp. Om möjligt ska arbetsuppgifterna ändras. Om det inte är möjligt att ändra arbetsuppgifterna ska arbetsgivaren öka skyddet genom skyddsutrustning.

Läs mer under fliken "Ansvar som arbetsgivare" >>