2018-06-20 Pressmeddelande

Pressmeddelande: Svårare att fuska vid kunskapsprovet

Trafikverket Förarprov har meddelat att de vidtar ytterligare åtgärder för att förhindra fusk vid kunskapsprovet. Numer måste alla körkortstagare skriftligen intyga att de kommer att genomföra provet utan att fuska samt informeras om vilka konsekvenser de möter om de ändå skulle fuska.

- Detta är nödvändiga och viktiga åtgärder som Trafikverket Förarprov nu genomför vilket STR ser positivt på. Ett relativt säkert provsystem infördes vid årsskiftet men nu har fusket tagit nya vägar med hjälp av avancerad teknisk utrustning. Att äventyra andra människors trafiksäkerhet med genvägar förbi kunskap och riskmedvetenhet är ett allvarligt brott och det måste skickas tydliga signaler så att detta beteende upphör, säger Berit Johansson, ordförande Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR).   

Innan provet startar får körkortstagaren information om vilka konsekvenser ett falskt intygande innebär och genom att starta provet intygar man på heder och samvete att genomföra provet utan att använda otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt missbruka provet.

Konsekvenserna vid falskt intygande:
  • Pågående prov avbryts och ogiltigförklaras
  • Körprov och andra redan bokade prov avbokas
  • Den som gjort ett falskt intygande kommer inte själv kunna boka fler prov
  • Polisanmälan upprättas

För ytterligare information, kontakta:
Berit Johansson,  Förbundsordförande,   telefon 0705-958523