2020-05-14 Transportstyrelsen/Trafikverket

Trafikverket Förarprov informerar om nya rutiner

Nya avgifter, nytt sätt att informera kunder vid bokning av prov och ändrade betalningsregler för minderårigas provavgifter. Dessa är områden där Trafikverket Förarprov kommer att genomföra förändringar under juni månad.

Nya avgifter från och med den 1 juni

Trafikverket Förarprov kommer den 1 juni att ändra avgiften för lån av Trafikverkets bil vid körprov och avgiften för fotografering vid förnyelse av körkort, utbyte av utländskt körkort, ADR-intyg, färdskrivarkort, lokförarbevis och yrkeskompetensbevis.
Avgiften för lån av bil vid körprov kommer att höjas från 400 kr inklusive moms till 500 kr inklusive moms.
Avgiften för fotografering kommer att höjas från 100 kr inklusive moms till 125 kr inklusive moms.
Syftet med förändringen är att anpassa våra avgifter till rådande priser på marknaden och samtidigt täcka våra kostnader i verksamheten. Förarprovs avgifter ska spegla ett marknadsmässigt pris för att inte riskera att snedvrida konkurrensen på marknaden.
För att Förarprov ska kunna fortsätta att erbjuda tjänsterna lån av bil och fotografering vid körkortsförnyelse, fotografering vid förnyelse av körkort, utbyte av utländskt körkort, ADR-intyg, färdskrivarkort, lokförarbevis och yrkeskompetensbevis behöver avgifterna höjas.

Ny utskicksmodell till kunder från och med den 8 juni

Förändringen som genomförs den 8 juni innebär att kund som bokar prov från och med den 8 juni kommer att få individanpassad information i tidsbekräftelser och andra utskick från Trafikverket Förarprov.
Syftet med förändringen är att kunder ska få rätt information vid rätt tillfälle. Till exempel får bara den som inte gjort sin utbildning information om krav på utbildning. Den nya utskicksmodellen kommer även att möjliggöra fler utskick än tidigare. Kunden får relevant information i rätt tid. Vi får även möjlighet att påminna om till exempel provtider och hinder för prov som kunden kan åtgärda.
Den som har en verifierad (bekräftad) e-postadress hos Trafikverket Förarprov kommer att få utskicken via mejl. Om e-postadress saknas görs utskicken via sms. Om både e-postadress och mobilnummer saknas kommer utskicken göras med brev eller till digital brevlåda om kunden har en sådan.

Ändrade betalningsregler för minderårigas (under 18 år) provavgifter från och med den 15 juni

Förändringen som genomförs den 15 juni innebär att den kund som är minderårig (under 18 år) vid bokningstillfället av prov hos Trafikverket Förarprov måste ha betalat provavgiften senast 24 timmar innan provtillfället. Om avgiften inte är betald kommer provet automatiskt att avbokas, vilket innebär att kunden inte blir skuldsatt. Syftet med förändringen är att minderåriga (under 18 år) kunder inte ska kunna bli skuldsatta och i förlängningen riskera att hamna hos Kronofogdemyndigheten.

OBS! Trafikverket uppmanar till att alltid lägga in en mail-adress och mobiltelefonnummer till eleven vid bokning av förarprov. På så sätt får eleven information om betalningsreglerna inför provtillfället. 

Vid frågor kring detta hänvisar vi till Trafikverkets kundtjänst, telefon 0771-171819.

Läs mer >>