2021-04-22 Miljö

Transportföretagens förändringsresa lyfts i ny rapport

Transportföretagen belyser i ett pressmeddelande att transportsektorn befinner sig mitt i en enorm omställning som kräver ett nytt förhållningssätt till trafik och infrastruktur. Därför har Transportföretagen tagit fram rapporten ”Transportskiftet” som belyser de möjligheter och utmaningar transportsektorn står inför.

Automatisering, elektrifiering och förnybara drivmedel är några av ingredienserna i transportskiftet. Omställningen innebär stora möjligheter men det finns även utmaningar och frågor som behöver förstås och mötas.

Rapporten syftar till att nå ut brett om transportsektorns förändringsresa. Den är tänkt att ge ett sammanhang, att foga samman de många pågående processerna och att på ett intressant sätt peka ut de utmaningar och möjligheter skiftet innebär.

”Transportsektorns förändring är resultatet av ny teknik och kundbeteende men framförallt av ett ökat hållbarhetsfokus. Sammantaget kommertransporterna att förändras. Vi kommer inte nödvändigtvis att resa eller transportera varor i mindre utsträckning än vad vi gör idag, men logistiken och fordonen kommer att skilja sig åt. En hållbar transportsektor är avgörande för att nå klimatmålen”, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.

När transporterna blir tysta och mer hållbara ställs gamla sanningar på ända. Politiken måste ta höjd för förändringen och nu verkligen bidra till transportsektorns omställning. Vi ser att konsumenterna i högre grad efterfrågar hållbara transporter. Coronapandemin har även bidragit till ökad e-handel där vi förväntar oss att få varor levererade hela vägen på en tid som passar vårt övriga schema.

”Ska den svenska transportsektorn behålla sin konkurrenskraft, vara innovativ och ligga i framkant behöver de politiska beskeden vara långsiktiga och ta hänsyn till branschens förutsättningar. Framförallt behövs kraftfulla satsningar så att företagen ges möjlighet att kunna investera i sen nya tekniken som bidrar till effektiva och smarta transporter”, avslutar Tina Thorsell.

Rapporten ”Transportskiftet” kommer att presenteras och diskuteras vid ett direktsänt seminarium 22 april kl. 14.00-15.00.

Se seminariet >> 
Ladda ner rapporten som bifogat dokument >>

Källa: Transportföretagen