2020-03-27 Transportstyrelsen/Trafikverket

Transportstyrelsen förlänger giltighetstiden för förarprov, behörighet B

Transportstyrelsen har beslutat om tillfälliga regler för förarprov för personbil, behörighet B. Det innebär att giltighetstiden för genomförda förarprov förlängs till 6 månader. De tillfälliga reglerna träder i kraft den 30 mars.

För att ta körkort behöver den blivande föraren klara både ett teoriprov (kunskapsprov) och ett körprov. I dag är ett godkänt prov för personbil giltigt i 2 månader om det gjordes före den 1 mars och giltigt i 4 månader om det gjordes efter den 1 mars.

Trafikverket Förarprov har meddelat att man under en period kommer att begränsa antalet körkortsprov för att begränsa risken för smitta av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

– Vi anpassar därför reglerna tillfälligt så att de som ska ta körkort ska få större möjligheter att hinna göra prov innan giltighetstiden går ut, säger Olof Stenlund, utredare på Transportstyrelsen.

Reglerna innebär att:

  • den som har ett godkänt kunskapsprov eller körprov som har genomförts före den 1 mars 2020 och som fortfarande är giltigt den 30 mars 2020 får förlängd giltighetstid till 6 månader från dagen för provet.
  • den som har ett godkänt kunskapsprov som har genomförts mellan den 1 mars 2020 och fram till den 30 september får förlängd giltighetstid till 6 månader från dagen för provet.
  • kunskapsprov som genomförs efter den 30 september får sedan som i dag åter 4 månaders giltighetstid.

Läs Transportstyrelsens pressmeddelande>>