2017-04-04 Utbildningar/möten

Utbildningsledare vid trafikskola

Örebro universitet (ORU) inbjuder Dig som vill bli utbildningsledare vid en trafikskola kursen ”Utbildningsledare vid trafikskola”, 30 högskolepoäng. Kursen arrangeras inom ämnet Pedagogik på Institutionen för humaniora, utbildnings och samhällsvetenskap, HumUS, Örebro universitet.

Kursens innehåll

I kursen läggs stor vikt vid rollen som utbildningsledare och pedagogisk handledare med avsikt att utveckla trafikskoleutbildningen. Vidare belyses olika synsätt på lärande och vad det innebär att organisera lärandet i en trafikskola för såväl trafiklärare som trafikskoleelever. Dessutom belyses psykologiska och sociala aspekter knutet till trafiklärarskapet. En annan viktig aspekt är det regelverk som omger trafikskoleverksamheten.

Kursens genomförande

Kursen, som genomförs av Örebro universitet i samarbete med Tullängsgymnasiet, Örebro kommun, omfattar 30 högskolepoäng. Kursstart sker i augusti 2017 med avslutning i april 2018 (läsåret 2017/2018). Kursen genomförs under åtta veckoslut (lördag – söndag) fördelade på höst- respektive vårtermin. Kursarbetet genomförs i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Dessutom sker självstudier i grupp och enskilt mellan varje träff genom kontakt med övriga kursdeltagare samt kursledning via nätet i ett webbaserat verktyg, Blackboard.

Anmälan skall vara ORU tillhanda senast den 30 april 2017.