2021-06-01

Utfasning av fossila drivmedel - utredning klar

Senast 2040 ska fossila drivmedel vara utfasade i Sverige. Det föreslår den så kallade ”utfasningsutredningen” som på tisdagen överlämnades till regeringen. Man har också sett över ett eventuellt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselfordon.

Under måndagen ägnades STR:s medlemsmöte åt att diskutera framtidens fordonsval. Frågan är högaktuell och på tisdagen överlämnades ”utfasningsutredningen” till miljö- och klimatminister Per Bolund.

- Vi måste ta stora steg framåt för att lösa klimatkrisen. Det är bråttom nu och vi ser att utsläppen kan och måste minska mycket snabbare framöver, sa miljö- och klimatminister Per Bolund på Regeringskansliets presskonferens på tisdagen.

Förbud mot att sälja fossila drivmedel föreslås från 2040

Drivmedel som idag används i inrikes transporter och arbetsmaskiner står tillsammans för 40 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Utredningen föreslår inget stoppdatum för förbränningsmotorer men allt hårdare krav på utsläpp från fordon och ett förbud mot att sälja fossila drivmedel först från 2040 – något de direkt fick kritik för från bland annat Naturskyddsföreningen.

Största skälet till att det inte bör gå snabbare är enligt utredaren Sven Hunhammar att det skulle kräva allt för stora mängder förnybara drivmedel som ersättning för bensin och diesel. Förnybara biodrivmedel är omdiskuterade eftersom miljöeffekten kan bli negativ om råvaror används på fel sätt.

Den övergripande strategin för utfasning är en kombination av förändringar inom områdena: minskad trafik, en omfattande elektrifiering och en övergång till långsiktigt hållbara förnybara drivmedel.

Sammanfattningsvis föreslår utredningen:

• Fossila drivmedel i inrikes transporter och arbetsmaskiner ska i Sverige vara utfasade senast 2040.
• Sverige bör verka för att nollutsläppskrav med tydliga tidtabeller införs i EU på nya personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon.
• Bättre samordning och högre tempo vad gäller utbyggnaden av laddinfrastruktur. Olika hinder för detta ska röjas.
• Reduktionsplikten (blandar in förnybara drivmedel i bensin och diesel) behöver förändras och ligga på samma kvot. Rena och höginblandade flytande biodrivmedel bör också föras in under reduktionsplikten. Föra in en särskild kvot för avancerade biodrivmedel och elektrobränslen.

När det gäller ett nationellt förbud mot nya bensin- och dieseldrivna personbilar så är det svårt menar utredningen utifrån EU-rättslig synpunkt.

- Vi har fri rörlighet av varor och tjänster så det är svårt för ett enskilt medlemsland att införa ett förbud. Men vi bejakar ju att vi ska elektrifiera vägtrafiken snabbt, så Sverige bör verka för att EU-kraven skärps vad gäller nollutsläpp. Helst så nära 2030 som möjligt men senast 2035, säger Sven Hunhammar.

Riksdagsbundet mål kring nollutsläppsfordon 2030

nuf.JPG

Det finns andra sätt att stötta en snabb elektrifiering av fordonsflottan i Sverige än ett förbud menar man. På nationell nivå föreslår man ett riksdagsbundet mål om att endast ha nollutsläppsfordon (NUF - fordon som drivs av batterier eller vätgas) i nybilsförsäljningen av personbilar år 2030.
Med hjälp av olika lättnader och stöd rekommenderar utredningen dessutom att det bör bli än mer attraktivt att köpa både nya och begagnade elbilar.

-Övergången till elektrifierade transporter kommer att gå mycket snabbare än vad vi tror. För tre år sedan trodde ingen på lastbilar med eldrift, idag rullar de på vägarna, säger Per Bolund.

Förändring av villkor automat - en mer miljöanpassad fordonsflotta

STR som branschorganisation driver ett aktivt arbete för att reducera branschens klimat- och miljöpåverkan. Ett exempel är att STR, tillsammans med övriga förbund i Norden, vill se en förändring av det nuvarande villkorade körkortet för automat.

-Med annan lagstiftning så hade högst troligt fler valt körkort för automat och i och med det hade vi snabbare fått en modern och mer miljöanpassad fordonsflotta, säger STR:s tf ordförande Benny Gunnarsson.