2018-06-21 Transportstyrelsen/Trafikverket

Vägen till körkort

Transportstyrelsen och Trafikverket meddelar att nu är en helt omarbetad version av filmen Vägen till körkort klar. Den riktar sig till blivande förare och beskriver de krav som ställs för att ta körkort för personbil behörighet B och vad man ska kunna för att bli en trafiksäker och miljömedveten förare. Vi lyfter särskilt fram vikten av att vara väl förberedd, ta god tid på sig i sin utbildning och att boka provet i god tid.

Den nya filmen ersätter de befintliga filmerna ”Kunskapsprov”, ”Körprov” samt den gamla versionen av ”Vägen till körkort”.  Filmen kommer inom kort att översättas till flera språk. Vägen till körkort är framtagen i samarbete mellan Trafikverket Förarprov och Transportstyrelsen.

Filmen finns på Trafikverkets Youtubekanal, på flera sidor under ingången Körkort på trafikverket.se samt på transportstyrelsen.se.

Länk till filmen >>
Här finns den arabiska versionen av filmen.