Programmet

Effektiv utbildning – hur gör du?

regionmoten_programmet.jpg

Ska körkortsutbildningen bygga på manuellt växlad bil eller en automatväxlad? Är grupplektioner effektiva? Hur kan lönsamheten öka i en bransch med knappa marginaler? Diskussionerna under förra årets regionmöten presenterade nya idéer och väckte reaktioner. Även om du inte var med på förra årets kan du delta i år!

I år fortsätter vi att arbeta under temat Verkstad. Utifrån den inspiration du fick förra året och med hjälp av ny input och nya infallsvinklar fortsätter vi med workshops och verkstad. Ta tillfället i akt och snickra ihop dina egna modeller och paketeringar av utbildning tillsammans med dina kollegor. Trafikskoleägare, trafiklärare och kontorister/receptionister kommer att få möjlighet att dela in sig i grupper för att lättare kunna diskutera och hantera frågor och ämnen utifrån just deras yrkesroll.

Under två dagar erbjuder vi ett program med regionråd, externa föreläsare och ”Projekt B”-gruppen inom STR som har uppdraget att arbeta med att möta framtidens körkortsutbildning. Givetvis finns mycket utrymme för mingel och gemenskap, bland annat med god mat på kvällen. Som avslutning bjuder vi in till en gemensam grand finale där vi hoppas att du går hem med både inspiration och nya verktyg.

OBS. Notera att programmet är preliminärt och att förändringar kan ske.

Dag 1

10.00

Kaffe och mingel

10.30

Välkomna!

 

Regionråd och moderatorer presenterar sig och går igenom program och praktiska detaljer. Information ges om årets tema - Verkstad (efter förra årets Inspiration) där vi kommer arbeta mycket i workshops, så kallade ”verkstäder”. Som deltagare ska du framför allt få tips och idéer med dig hem för att prova nya vägar till en effektivare utbildning.

10.45

Aktuellt i regionerna - vad händer?

12.30

Lunch

13.30

Workshop: ”Hur erbjuder jag teori och praktik? Vilka metoder använder jag?”

 

Trafikskolorna erbjuder teori på väldigt olika sätt i dag. En del kanske inte erbjuder det alls. Vi vill undersöka olika modeller och hur det faktiskt går att erbjuda både teori och praktik (tillsammans) på ett nytt sätt. En del har börjat utveckla olika former av grupputbildning och vi kommer att lyfta både för- och eventuella nackdelar.

Det finns många frågetecken kring praktisk tillämpning. Hur gör jag egentligen? aSTRa WEB bjuder på många möjligheter och vi löser det säkert på många olika sätt. Hur gör du? Och hur gör andra? Det kan handla om alltifrån bokning, schema, e-handel till grupputbildning och mycket mer.

15.00

Fika

15.30

Workshop: ”Måste du tänka på miljön?”

 

Mattias Goldmann gör en omvärldsanalys utifrån trafiklärarens perspektiv där han funderar över politiska styrmedel och hur detta kommer att påverka vår bransch. Måste trafikskolan flytta när miljözoner införs? Vilken bil ska jag köra? Hur bemöter jag körkortseleven ”Greta” som har klimatångest?

17.00

Information från STR Valberedning

17.30

Reflektion och återhämtning

Kväll

Mat och underhållning där tider varierar beroende på möte (mer information kommer framöver)

 


Dag 2

08.15

Mingel

08.30

Backspegel & tankar för dagen

 

Här ser vi tillbaka på första dagen och reflekterar över vad vi gick igenom. Utrymme ges för frågor och egna tankar.

08.45

STR nu och i framtiden

 

Berit Johansson, STR:s förbundsordförande, och Håkan Björklund, vd för STR Service AB, ger en nulägesrapportering och bjuder på framtidsspaning. Vilka frågor drivs inom förbundet och vad prioriterar vi?

10.00

Fika

10.30

Workshop: ”Hur får jag någon krona över?”

 

Vi fortsätter med en workshop utifrån gårdagens ämnen. Hur påverkar det skolans ekonomi och lönsamhet när vi utvecklar teori och praktisk körning (kanske i grupp) samtidigt som du ska välja mer miljövänliga fordon? Blir trafikskolan effektiv och lönsam? Hur gör du som trafikskoleägare? Hur gör du som anställd trafiklärare? Kan vi tänka i nya banor?

Vi lyfter några goda exempel gällande hur det går att jobba företagets profil, affärsidé och affärsplan. Alla vet också att behovet av trafiklärare är stort och vi behöver fundera på hur vi ska göra för att locka till oss fler i branschen. Vi funderar över nya arbetsformer. Går det att anpassa schema och förutsättningar så att arbetet blir mer attraktivt för trafikläraren?

12.00

”Hur knyter vi ihop säcken?”

 

En panel bestående av regionråd och andra medverkande funderar på innehållet i våra workshops. Vad tar vi med oss hem?

12.30

Lunch

13.30

”Kulturkommunikation”

 

Här erbjuder vi en grand finale med Eva Gyllensvaan som berättar om kulturkommunikation med inriktning på kunder med annat modersmål. Hennes deltagande innebär med stor sannolikhet ett uppdrag och/eller utmaning för deltagarna inför framtiden där verkstad får ske hemmavid efter regionmötet.

Eva Gyllensvaan ger deltagarna:

  • en ökad kunskap om skillnader och likheter mellan den svenska kulturen och de nya kulturerna i Sverige

  • konkreta verktyg för att kunna hantera möten med människor från andra kulturer på ett framgångsrikt sätt

  • kunskaper om hur den svenska kulturen uppfattas av andra kulturer

  • metoder för att undvika konflikter och missförstånd i det dagliga arbetet på trafikskolan

  • insikt i sätt att förhandla, göra affärer, skapa relationer och komma överens – olika traditioner i olika delar av världen

Seminariet ger nya kunskaper, sorterar tidigare erfarenheter, rätar ut frågetecken och ger inspiration till att upptäcka mer om andra kulturer. Nya kunskaper att använda både i arbetet på trafikskolan och i det privata livet. Seminariet är faktabaserat och presenteras på ett pedagogiskt och lättsamt sätt. Fakta blandas med anekdoter, egna erfarenheter och aha-upplevelser, allt i ett medryckande tempo där ingen kan sitta oberörd.

15.00

Fika (grab-n-go)