Riksmöte 2020

Hjärtligt välkommen till ett historiskt riksmöte tisdagen den 16 juni där mötet sker digitalt i videoverktyget ZOOM.
Bakgrunden till beslutet att genomföra riksmötet digitalt är Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Coronaviruset och fysisk distansering. Vid tiden för beslutet fanns det också rekommendationer kring resande inom landet.

För dig som deltagare startar mötet tisdagen den 16 juni klockan 08.30 med en genomgång av teknik och mötesfunktioner. OBS! Det är viktigt att vara inloggad redan då för att i mesta möjliga mån undvika teknikstrul i samband med att mötesförhandlingarna inleds klockan 09.00.

Har du frågor?

Du hittar de flesta frågor och svar under flikarna nedan. Vi rekommenderar dig att titta igenom dessa innan mötet.

Här hittar du en enkel skiss över vad du som  deltagare ser i Zoom >>

Varför är riksmötet på distans?
Förbundsstyrelsen har beslutat att genomföra riksmötet på distans via det digitala videoverktyget Zoom. Bakgrunden är Coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur säkrar STR upp att mötet ska funka på ett bra sätt?
Samtliga medlemmar som vill delta och anmäler sig till riksmötet kommer att få tydlig information kring vad som krävs för att kunna delta. 

Vad krävs för att delta?
Du behöver ha någon form av medlemskap hos STR samt ha anmält dig som deltagare via länken under "Evenemang & kurser". Vi vill också att du tydligt anger vem du är inne i mötet (läs mer i STR Zoom-manual för deltagare).

Vad behöver jag tänka på?
STR:s riksmöte 2021 är i form av ett videomöte via programmet Zoom. Förbered dig genom att ladda ner programvara (se information i "STR Zoom-manual för deltagare") och säkra upp att du har bra utrustning och nätverk. Läs igenom den information som skickas ut. Ta hjälp om du känner dig osäker! När det väl är dags för möte kommer tiden oavsett att kännas knapp.

Detta behöver du:
• Dator/laptop eller surfplatta (går även i undantagsfall med smartphone, men rekommenderas inte då du ser färre deltagare och får svårare att följa med under röstningsförfarande).
• En stabil och bra internetuppkoppling. Vi rekommenderar att du använder nätverkssladd hellre än trådlöst nätverk. På så sätt minimerar du risken för bild- och ljudstörningar.
• Använd också headset med mikrofon om du tror att du kommer begära ordet under mötet.
• Gärna en tyst och lugn omgivning – i synnerhet om du planerar att begära ordet. Små ljud i din omgivning stör mycket mer än vad man tror.

Hur loggar jag in på Zoom?
Du har fått en inbjudan med länk till riksmötet via e-post från STR. Du klickar på länken och kommer då in i mötet. Om du inte har laddat ner Zoomprogramvaran tidigare kommer du bli ombedd att göra detta när du klickar på möteslänken i din dator. Om du deltar via surfplatta eller smartphone rekommenderar vi att du laddar ner applikationen Zoom innan du klickar på möteslänken.

Har du en äldre version av applikationen (före version 5.0) ombeds du uppdatera den. Gör det för att allt ska fungera bra. Efter att du laddat ner eller uppdaterat applikationen i samband med att du klickade på Zoom-länken kan du behöva gå till länken igen och klicka dig in på mötet på nytt.

Vad gör jag om jag inte kommer in på mötet?
1. Testa att stänga av Zoom-appen.
2. Prova att klicka på länken i mailet igen.
3. Ring den tekniska supporten. (Telefonnummer fås innan mötet).

Vad gör jag om jag inte hör mötet?
1. Kontrollera först volymen på din dator och att ditt headset fungerar som det ska. Bredvid Audio settings, som du hittar nere till vänster när du är inne i Zoom, har du en pil, klicka på den. Se beskrivning >>
2. Välj sedan Test Speaker & Microphone (du ska höra en musikslinga). Välj Yes eller No beroende på om du hör musiken eller inte.
3. Om det fortfarande inte fungerar – ställ din fråga i den Q&A som du hittar i panelen nertill i Zoom alternativt ring den tekniska supporten. (Telefonnummer fås innan mötet).

När får jag en genomgång?
Mötet kommer att inledas med en teknisk genomgång. Missa inte detta så vi kan säkerställa att allt fungerar innan riksmötet börjar kl 09.00.

Hur kan jag få hjälp inför mötet?
Se till att vara på plats i mötet redan klockan 08.30. Då inleder vi med en teknisk genomgång för att se att allt fungerar.

Hur kan jag få hjälp under mötet?
Du kan få hjälp på två olika sätt när du är inne i mötet:
1. Om det gäller frågor som rör mötet som helhet, t ex om någons ljud är för lågt, eller du undrar över något annat så kan du ställa en fråga i den Q&A som du ser nertill i panelen inne i Zoom. Se beskrivning >>
2. Om du själv har tekniska problem kan du kontakta den tekniska supporten. (Telefonnummer lämnas innan mötet).

Varför behöver jag skriva in mitt för- och efternamn namn innan jag släpps in i mötet?
För att det ska vara tydligt vem som deltar på mötet, även om du inte syns i bild, behöver du som deltagare skriva in ditt namn enligt följande: Förnamn Efternamn. Du behöver också ange din mailadress.

Har det blivit fel kan du inte själv ändra namnet när du väl är inne i mötet. Du kommer då att få lämna mötet och kontakta den tekniska supporten för att korrigera namnet och delta igen. Telefonnummer till teknisk support: 0729-996255.

Jag har blivit utestängd från mötet! Varför?
Ibland kan det ske av tekniska skäl, då är det bara att försöka ansluta igen. Men det kan också bero på att du inte angett ditt namn och mailadress på rätt sätt. De kan också bero på att vi inte hittar dig bland de som anmält sig till mötet alternativt att du inte finns med i medlemsregistret. Har du blivit felaktigt utestängd så ska du kontakta den tekniska supporten på telefon 0729-996255.

Hur går röstningsförfarandet till?
När mötesordföranden ber fullmäktige om dess åsikt i en viss fråga, kommer mötesordförande be dem höja spadarna för ett visst svar. En fullmäktigedeltagare per region är utsedd att genomföra röstningen.
Om det handlar om personval, så kommer det först genomföras acklamation (gemensamt svara ja om man bifaller eller vara tyst om man inte bifaller). I samband med acklamation kommer endast de som ska rösta ha aktiva mikrofoner. Detta för att rösträknarna ska kunna höra fullmäktiges röster.
Om det begärs votering kommer verktyget EasyVote att användas. Fullmäktige har sedan tidigare fått en genomgång av hur röstning via EasyVote fungerar.

Hur ser det ut med pauser under mötet?
Det kommer att vara flera kortare och längre pauser under mötet.

Bra att veta

Efter anmälan kommer du att få en länk till mötet via den e-post du anmält dig på.

Vid teknikproblem finns teknisk support att nå på telefonnummer: 0729-996255