Riksmöte 2021

Hjärtligt välkommen till Riksmöte 2021! Mötet äger rum den 15-16 april och sker digitalt i videoverktyget ZOOM.

Bakgrunden till beslutet att genomföra riksmötet digitalt är Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Coronaviruset och fysisk distansering.

Torsdag den 15 april öppnas Riksmötet klockan 13:00. Mötet kommer att ske enligt fastställd dagordning som finns att ta del av i möteshandlingarna. 

Under punkten 12, förbundsangelägenheter kommer Kristina Hagberg och Rikard Granlund från Trafikverket Förarprov att medverka. Gunnar Holgersson och Olof Stenlund kommer att presentera aktuellt från Transportstyrelsens tillsyns- och regelutvecklingsarbete.

Mötet ajourneras klockan 17:30.

Den 16 april återupptas mötesförhandlingarna klockan 08:30.

Riksmötet avslutas med en inspirerande föreläsning med Morgan Alling. Morgan kommer att föreläsa om "Konsten att hantera besvärliga människor", beräknad sluttid ca kl 12:30.

Morgan Alling_Riksmöte_2021_300x250.jpg

Under båda dagarna planeras flera korta och några längre pauser för att ge möjlighet till rörelse, mat och dryck.


Här hittar du aktuella riksmöteshandlingar:
Aktuella möteshandlingar finns på str.se (krävs inlogg): https://www.str.se/min-sida/forbund/riksmote/
Dagordning och vilken punkt som är aktuell kommer tydligt att synas med hjälp av grafik under mötet. Var gärna förberedd och ha möteshandlingarna tillhanda så du enkelt kan följa med under riksmötet.

Medlemsmöte 29/3

Nästa medlemsmöte hålls den 29/3 och Region Syd är värdregion. Bland annat kommer man på mötet att gå igenom riksmöteshandlingarna gemensamt för att sedan ha separata diskussioner i egna regionrum.

Anmälan till medlemsmötet 29/3 >>


Har du frågor?
Du hittar de flesta frågor och svar i vår Zoom-manual under flikarna nedan. Vi rekommenderar dig att titta igenom dessa innan mötet.

Ta del av vår manual för Zoom-deltagare innan mötet:
STR Zoom-manual för deltagare >>

Varför är riksmötet på distans?
Förbundsstyrelsen har beslutat att genomföra riksmötet på distans via det digitala videoverktyget Zoom. Bakgrunden är Coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur säkrar STR upp att mötet ska funka på ett bra sätt?
Samtliga medlemmar som vill delta och anmäler sig till riksmötet kommer att få tydlig information kring vad som krävs för att kunna delta. 

Vad krävs för att delta?
Du behöver ha någon form av medlemskap hos STR samt ha anmält dig som deltagare via länken under "Evenemang & kurser". Vi vill också att du tydligt anger vem du är inne i mötet (läs mer i STR Zoom-manual för deltagare).

Vad behöver jag tänka på?
STR:s riksmöte 2021 är i form av ett videomöte via programmet Zoom. Förbered dig genom att ladda ner programvara (se information i "STR Zoom-manual för deltagare") och säkra upp att du har bra utrustning och nätverk. Läs igenom den information som skickas ut. Ta hjälp om du känner dig osäker! När det väl är dags för möte kommer tiden oavsett att kännas knapp.

Detta behöver du:
• Dator/laptop eller surfplatta (går även i undantagsfall med smartphone, men rekommenderas inte då du ser färre deltagare och får svårare att följa med under röstningsförfarande).
• En stabil och bra internetuppkoppling. Vi rekommenderar att du använder nätverkssladd hellre än trådlöst nätverk. På så sätt minimerar du risken för bild- och ljudstörningar.
• Använd också headset med mikrofon om du tror att du kommer begära ordet under mötet.
• Gärna en tyst och lugn omgivning – i synnerhet om du planerar att begära ordet. Små ljud i din omgivning stör mycket mer än vad man tror.

Varför behöver jag skriva in mitt för- och efternamn namn innan jag släpps in i mötet?
För att det ska vara tydligt vem som deltar på mötet, även om du inte syns i bild, behöver du som deltagare skriva in ditt namn enligt följande: Förnamn Efternamn. Du behöver också ange din mailadress.

Har det blivit fel kan du inte själv ändra namnet när du väl är inne i mötet. Du kommer då att få lämna mötet och kontakta den tekniska supporten för att korrigera namnet och delta igen. Telefonnummer till teknisk support: 0729-996255.

Jag har blivit utestängd från mötet! Varför?
Ibland kan det ske av tekniska skäl, då är det bara att försöka ansluta igen. Men det kan också bero på att du inte angett ditt namn och mailadress på rätt sätt. De kan också bero på att vi inte hittar dig bland de som anmält sig till mötet alternativt att du inte finns med i medlemsregistret. Har du blivit felaktigt utestängd så ska du kontakta den tekniska supporten på telefon 0729-996255.

Hur går röstningsförfarandet till?
När mötesordföranden ber fullmäktige om dess åsikt i en viss fråga, kommer mötesordförande be dem höja spadarna för ett visst svar. En fullmäktigedeltagare per region är utsedd att genomföra röstningen.
Om det handlar om personval, så kommer det först genomföras acklamation (gemensamt svara ja om man bifaller eller vara tyst om man inte bifaller). I samband med acklamation kommer endast de som ska rösta ha aktiva mikrofoner. Detta för att rösträknarna ska kunna höra fullmäktiges röster.
Om det begärs votering kommer verktyget EasyVote att användas. Fullmäktige har sedan tidigare fått en genomgång av hur röstning via EasyVote fungerar.

Hur ser det ut med pauser under mötet?
Det kommer att vara flera kortare och längre pauser under mötet.

Bra att veta

Efter anmälan kommer du att få en länk till mötet via den e-post du anmält dig på.

Vid teknikproblem finns teknisk support att nå på telefonnummer: 0729-996255