STR Möts & Lär

STR Möts & Lär är en gemensam mötesplats och lärplattform. Beroende på om du är medlem eller kund har du tillgång till olika tjänster och sidor och kommer att använda plattformen på lite olika sätt.

Du kanske är kursdeltagare med sikte på att kompetensutvecklas eller så är du kursledaren som är ansvarig för ett kursrum. Du kan också vara här som medlem i en region eller deltagare i en STR-grupp. I STR Möts & Lär hittar du också lärarstöd, information och inspiration.

Oavsett är STR Möts & Lär platsen där du som STR-medlem eller kund utvecklas och möter andra kollegor och medlemmar för att lära, diskutera och inspireras.

Till STR Möts & Lär (inloggnings krävs) >>