Vanliga frågor och svar

Övergripande frågor

Vad är Vägmärkeskollen?
Vägmärkeskollen är en kostnadsfri webbapp med frågor för den som vill testa sina kunskaper om vägmärken. Vägmärkeskollen vänder sig till alla elever oavsett körkortsbehörighet och innehåller drygt 500 frågor.

Innehåller Vägmärkeskollen något nytt?
Vägmärkeskollen innehåller frågor om vägmärken som inte tidigare har använts i material från STR. Alla frågorna är nya och finns inte i Elevcentralen idag.

Var finns Vägmärkeskollen?
Du hittar Vägmärkeskollen på www.vagmarkeskollen.se. Enklast är att från mobilen spara ner webbappen till hemskärmen, så finns Vägmärkeskollen i mobilen bland övriga appar.

Vad krävs för att få tillgång till Vägmärkeskollen?
Vägmärkeskollen är tillgänglig för alla som vill testa sina kunskaper om vägmärken. Föräldrar och anhöriga till trafikskoleelever kan till exempel också använda Vägmärkeskollen.
Varför är Vägmärkeskollen gratis?
Vägmärkeskollen är den första produkten som släpps i det nya STR 2.0. Det är viktigt att nå ut till så många som möjligt för att kunna få hjälp med utvärderingen inför kommande lanseringar. För att nå ut till så många som möjligt har vi ansett att Vägmärkeskollen bör vara gratis.

Kommer allt material från STR att vara gratis?
Vägmärkeskollen ska ses som ett mervärde, men att Vägmärkeskollen är gratis betyder inte att kommande lanseringar kommer att vara så.

Utgår något läromedel i samband med att Vägmärkeskollen lanseras?
I samband med att Vägmärkeskollen lanserats kommer följande läromedel att på sikt sluta säljas (så länge lagret räcker, dock längst till 2020-12-30).

  • Vägmärkestest med vägmärkesförteckning, art nr 122
  • Vägmärkestest, block, art nr 2600-2605 och 26001


Frågor kopplat till lärarrollen

Hur kan jag uppmana till användning av Vägmärkeskollen?
Det finns digitalt material, banners, för medlemsföretagen att använda på egna webbsidor eller i sociala medier. Följ gärna upp och fråga eleven hur det går med Vägmärkeskollen.

Hur kan jag kontrollera elevens kunskaper om vägmärken?
Om en trafikutbildare vill kontrollera elevers vägmärkeskunskaper kan det göras i samband med lektion eller genom att be eleven ta en skärmdump och skicka sitt resultat från Vägmärkeskollen.

Frågor kopplat till eleven

Vilka fördelar innebär materialet för eleven?
För eleven innebär webbappen att materialet är lättillgängligt i mobilen, läsplattan eller datorn. Användningen lämpar sig bäst i mobil och eleven kan därför lätt testa sina kunskaper när de får en stund över, till exempel på bussen/tåget eller när de väntar på lektion.

Kan eleven använda Vägmärkeskollen för inlärning?
Med hjälp av Vägmärkeskollen kan kunskapen om vägmärken testas. Inlärning ska fortsatt ske med hjälp av böcker, Elevcentralen eller av trafikutbildaren i samband med lektion.