Lärarmaterial för utbildning på Yrkeskompetens (YKB LM)

STR erbjuder lärarmaterial för dig som är medlem och bedriver YKB-fortbildning. Lärarmaterialet innehåller bildspel för de fem delkurserna, filmer, länkar och lärarhandledning. Materialet kan även användas av dig som utbildar på grundutbildning för YKB. Det finns material för både person- och godstrafik. Vi planerar att samtliga ämnen inom YKB kommer att finnas inom ett par år för båda behörigheterna.

Vad krävs för att jag ska få tillgång till materialet?
Du ska vara medlem i STR. Läs mer om priser och beställ materialet här.