Lärarmaterial för utbildning på Yrkeskompetens (YKB LM)

STR Service tillhandahåller lärarstöd för dig som bedriver utbildning för yrkeskompetens (YKB). Materialet innehåller bildspel för samtliga delkurser i fortbildningen (delkurs 1, 2 gods, 2 person, 3, 4 och 5). Materialet innehåller även extra material för samtliga mål och ämnen enligt bilagan till TSFS 2020:29, i dagsläget enbart till persontransport men till årsskiftet även för godstransport. Utöver detta finns pedagogiska tips, lärarstöd, filmer och länkar. Om du vill få en visning av innehållet, kontakta info@str.se.

Priser och beställning hittar du genom att klicka här.