Företagsutbildning 2 på distans

Företagsutbildning 2 på distans Företagsutbildningen ska ge dig möjlighet till teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper som krävs för att ha förståelse för effekten på företaget och för att utöva en given yrkesroll eller företagande som STR medlem.

Kursen är upplagd som en distansutbildning via plattformen i STR Möts & Lär. Det innebär självstudier via datorn inom företagsekonomi, företagsjuridik, egenkontroll och GDPR. Detta för att ge dig valfrihet och flexibilitet så långt det är möjligt.

Kursen innehåller två schemalagda lunchwebbinarium inom företagsjuridik och ekonomi. Vid webbinariet utgår ämnesexperten ifrån fallstudier och ger dig som deltagare möjlighet till frågor.

STR Företagsutbildning 2 är obligatorisk för företagsmedlemmars representant eller ägare, som ska ansöka till Guldmedlemskap.
ca 10 h
{{occ.StartDateFormat}}
{{occ.StartTime}} - {{occ.EndTime}}
{{occ.City}}
{{occ.NumAvailableBookings}}
Boka Fullbokat
Anmälningsformulär
Vänligen ange ditt förnamn
Vänligen ange ditt efternamn
Vänligen ange ditt mobilnummer
Vänligen ange din e-postadress
E-postadressen måste anges i korrekt format
Vänligen bekräfta din e-postadress
E-postadresserna måste överensstämma
Vänligen ange ditt personnummer
Vänligen ange ett giltigt personnummer (YYMMDD-XXXX)
Vänligen ange företag
Vänligen ange ett giltigt kundnummer
Företaget är kreditspärrat. Vänligen kontakta STR Kundservice på 0418-401000 eller maila kundservice@str.se.
{{currentCourse.Question1}}
{{currentCourse.Question2}}

{{totalPrice}} kr

{{totalDiscountPrice}} kr

Ange kundnr

{{companyType}} {{customerDiscount}} %

Ingen rabatt erhållen

Företaget kreditspärrat

Hantering av personuppgifter

Genom att du bokar dig till våra kurser & evenemang godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.
För att kunna hantera lagstadgade krav, intyg, certifikat samt ge en god och långsiktig service så sparas dina personuppgifter i sju (7) år plus innevarande år.
Läs mer om vår personuppgiftshantering.

Saknar du kundnummer?

Om du önskar tillträde till ett evenemang, som inte kräver medlemskap i STR, och du saknar kundnummer kan du klicka här för att komma till blankett för kundansökan.
Kontakta gärna oss på 0418-401000 eller info@str.se om du behöver hjälp med detta.

(Observera att alla kurser inte är tillgängliga för dig)

Fel vid bokningen! Vänligen försök om en stund igen.

Med vänlig hälsning
STR Service AB

  • Kursen riktar sig till företagsmedlemmars utsedda representant eller ägare. Utbildningen är obligatorisk för de som ska ansöka om företagsmedlemskap Guld.

  • Du ska inneha grundläggande kunskaper motsvarande innehållet i företagsutbildning del 1. Du har vana att arbeta med kassa och bokning i aSTRa WEB eller i annat affärssystem.

  • Kursen kräver att du har tillgång till dator eller surfplatta, internet, webbkamera och headset.

  • Ordinarie pris, exkl. moms: 2 595 kr

   Som medlem får du rabatt:
   Intressemedlem 10 %
   Företagsmedlem 20 %
   Guldmedlem 30 %

   Aktuellt pris beräknas när kundnummer har angivits i bokningsformuläret.

  • Vid avbeställning efter åtkomst till kursen debiteras hela kursavgiften, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

  • {{currentCourse.LastBookingFormat}}

  • {{currentCourse.NumOfStudents}}

  • {{currentCourse.City}}

  • {{currentCourse.Location}}

  • {{currentCourse.ResponsiblePerson}}