Företagsutbildning 2 på distans - ny kurs!

Företagsutbildning 2 på distans - ny kurs! Företagsutbildningen ska ge dig möjlighet till teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper som krävs för att ha förståelse för effekten på företaget och för att utöva en given yrkesroll eller företagande som STR medlem.

Utbildningen är upplagd som en distansutbildning med självstudier via datorn samt webbmöten. Detta för att ge dig valfrihet och flexibilitet så långt det är möjligt. Kursen innehåller inspelade föreläsningar, övningar, uppgifter och e-lärande på olika sätt.

Kursen innehåller fyra schemalagda tider med webbmöten. Dessa syftar till att skapa diskussioner, ta del av fallstudier och möjliggöra erfarenhetsutbyte inom kursens branschanpassade ämnesområden; företags-ekonomi, juridik, GDPR och egenkontroll.

STR Företagsutbildning 2 är obligatorisk för företagsmedlemmar som ska ansöka till Guldmedlemskap.
ca 10 h
{{occ.StartDateFormat}}
{{occ.StartTime}} - {{occ.EndTime}}
{{occ.City}}
{{occ.NumAvailableBookings}}
Boka Fullbokat
Anmälningsformulär
Vänligen ange ditt förnamn
Vänligen ange ditt efternamn
Vänligen ange ditt mobilnummer
Vänligen ange din e-postadress
E-postadressen måste anges i korrekt format
Vänligen bekräfta din e-postadress
E-postadresserna måste överensstämma
Vänligen ange ditt personnummer
Vänligen ange ett giltigt personnummer (YYMMDD-XXXX)
Vänligen ange företag
Vänligen ange ett giltigt kundnummer
Företaget är kreditspärrat. Vänligen kontakta STR Kundservice på 0418-401000 eller maila kundservice@str.se.
{{currentCourse.Question1}}
{{currentCourse.Question2}}

{{totalPrice}} kr

{{totalDiscountPrice}} kr

Ange kundnr

{{companyType}} {{customerDiscount}} %

Ingen rabatt erhållen

Företaget kreditspärrat

Hantering av personuppgifter

Genom att du bokar dig till våra kurser & evenemang godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.
För att kunna hantera lagstadgade krav, intyg, certifikat samt ge en god och långsiktig service så sparas dina personuppgifter i sju (7) år plus innevarande år.
Läs mer om vår personuppgiftshantering.

Saknar du kundnummer?

Om du önskar tillträde till ett evenemang, som inte kräver medlemskap i STR, och du saknar kundnummer kan du klicka här för att komma till blankett för kundansökan.
Kontakta gärna oss på 0418-401000 eller kundservice@str.se om du behöver hjälp med detta.

(Observera att alla kurser inte är tillgängliga för dig)

Fel vid bokningen! Vänligen försök om en stund igen.

Med vänlig hälsning
STR Service AB

  • Kursen riktar sig till företagsmedlemmarnas utsedda representant, utbildningsansvarig eller ägare. Utbildningen är obligatorisk för de som ska ansöka om företagsmedlemskap Guld.

  • Du ska inneha grundläggande kunskaper motsvarande innehållet i företagsutbildning del 1. Du har vana att arbeta med kassa och bokning i aSTRa WEB eller i annat affärssystem.

  • Kursen kräver att du har tillgång till dator eller läsplatta, internet, webbkamera och headset.

  • Ordinarie pris, exkl. moms: 2 595 kr

   Som medlem får du rabatt:
   Intressemedlem 10 %
   Företagsmedlem 20 %
   Guldmedlem 30 %

   Aktuellt pris beräknas när kundnummer har angivits i bokningsformuläret.

  • Vid avbeställning efter åtkomst till kursen debiteras hela kursavgiften, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

  • {{currentCourse.LastBookingFormat}}

  • {{currentCourse.NumOfStudents}}

  • {{currentCourse.City}}

  • {{currentCourse.Location}}

  • {{currentCourse.ResponsiblePerson}}