Att möta människor från andra kulturer

Att möta människor från andra kulturer Tidigare räckte det att veta vad din granne tyckte och tänkte – i dag måste du förstå människor från hela världen. Det handlar om att känna till seder och traditioner i andra kulturer och veta hur de resonerar på andra sidan jorden. Men även om att förstå sitt eget beteende. Kulturell programmering är något vi får med oss födelsen. Den påverkar vårt sätt att uppfatta, resonera, värdera och inrätta vår vardag.

Vad händer när kulturer möts? Hur tolkar vi andra kulturers signaler? Hur uppfattas vi svenskar av andra kulturer? Vad är typiskt svenskt? Och hur gör du för att ge ett gott intryck och undvika att trampa i klaveret?

Den här endagskursen om kulturkommunikation riktar sig till alla som vill lära sig att lyckas i mötet med människor från andra kulturer. Vi blandar aktuella rön, fakta, anekdoter, kreativa övningar och aha-upplevelser.

Kursens syfte:
 • ge en ökad kunskap om världens kulturer och interkulturell kommunikation
 • ge konkreta verktyg för att kunna hantera möten med andra kulturer på ett framgångsrikt sätt
 • skapa förståelse för andra kulturers förklaringsmodeller
 • ge kunskaper förstå den svenska kulturen och hur den uppfattas av andra.

Kursledare
Eva Gyllensvaan, legitimerad psykolog, fil. mag examen i "interkulturell kommunikation" och utbildare med 20 års erfarenhet av relationer i internationell miljö genom arbete på SAS. Hon har även arbetat med nyanlända inom Röda Korset, kommuner och myndigheter.
Eva kommer att ge nya kunskaper, hjälpa dig att sortera tidigare erfarenheter, förhoppningsvis räta ut ett och annat frågetecken men framför allt ge dig inspiration till att upptäcka mer om andra kulturer. Eva har föreläst hos STR tidigare, nu senast på STR Regionmöten 2019.

Lennart Svensson, trafiklärare med ett stort engagemang för elever som har ett annat språk än svenska som modersmål.
Lennart agerar "side-kick" till Eva och kommer relatera till en trafiklärares vardag. Han berättar om sina egna erfarenheter och kommer ge tips på hur en trafiklärare kan se möjligheterna till utveckling. Lennart visar också en del av det nya material och verktyg som STR har tagit fram som lärarstöd för att underlätta arbetet med elever som inte är så duktiga på svenska språket.

Med anledning av Coronaviruset
STR följer noga utvecklingen och de råd som myndigheterna ger. Det viktigt att vi alla tar ansvar och hjälps åt att minska smittspridningen.
STR har beslutat att kurs- och konferensdeltagare, kursledare och förtroendevalda samt anställda vid STR Service AB som varit utomlands i ett område som UD avråder resor till/från inte ska delta på kurs/konferens inom två veckor efter hemkomst. Samma sak gäller om du känner dig sjuk, har symtom på luftvägsinfektion, hosta eller har feber. Vill du med anledning av detta, eller för att du känner en oro, avboka eller omboka en av STR:s kurser eller konferenser återbetalar STR kostnaden. Dessa regler kan komma att justeras beroende på utvecklingen kring Coronaviruset.
1 dag
{{occ.StartDateFormat}}
{{occ.StartTime}} - {{occ.EndTime}}
{{occ.City}}
{{occ.NumAvailableBookings}}
Boka Fullbokat
Anmälningsformulär
Vänligen ange ditt förnamn
Vänligen ange ditt efternamn
Vänligen ange ditt mobilnummer
Vänligen ange din e-postadress
E-postadressen måste anges i korrekt format
Vänligen bekräfta din e-postadress
E-postadresserna måste överensstämma
Vänligen ange ditt personnummer
Vänligen ange ett giltigt personnummer (YYMMDD-XXXX)
Vänligen ange företag
Vänligen ange ett giltigt kundnummer
Företaget är kreditspärrat. Vänligen kontakta STR Kundservice på 0418-401000 eller maila kundservice@str.se.
{{currentCourse.Question1}}
{{currentCourse.Question2}}

{{totalPrice}} kr

{{totalDiscountPrice}} kr

Ange kundnr

{{companyType}} {{customerDiscount}} %

Ingen rabatt erhållen

Företaget kreditspärrat

Hantering av personuppgifter

Genom att du bokar dig till våra kurser & evenemang godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.
För att kunna hantera lagstadgade krav, intyg, certifikat samt ge en god och långsiktig service så sparas dina personuppgifter i sju (7) år plus innevarande år.
Läs mer om vår personuppgiftshantering.

Saknar du kundnummer?

Om du önskar tillträde till ett evenemang, som inte kräver medlemskap i STR, och du saknar kundnummer kan du klicka här för att komma till blankett för kundansökan.
Kontakta gärna oss på 0418-401000 eller info@str.se om du behöver hjälp med detta.

(Observera att alla kurser inte är tillgängliga för dig)

Fel vid bokningen! Vänligen försök om en stund igen.

Med vänlig hälsning
STR Service AB

  • Trafiklärare, gymnasielärare, pedagoger och receptionister.

  • Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

   Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften.

   STR har avtal med:
   Nordic Choice (avtalsnummer 60420811)
   Scandic (avtalsnummer D 35 911 41 88)

  • Ordinarie pris, exkl. moms: 2 595 kr

   Som medlem får du rabatt:
   Intressemedlem 10 %
   Företagsmedlem 20 %
   Guldmedlem 30 %

   Aktuellt pris beräknas när kundnummer har angivits i bokningsformuläret.

   Fika och lunch ingår.
   Kostnader för ev. boende och resor tillkommer.

  • Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras halv kursavgift. Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras hela kursavgiften, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

  • {{currentCourse.LastBookingFormat}}

  • {{currentCourse.NumOfStudents}}

  • {{currentCourse.City}}

  • {{currentCourse.Location}}

  • {{currentCourse.ResponsiblePerson}}