Lärarutbildning: Riskutbildning del 1, beh BIL

Lärarutbildning: Riskutbildning del 1, beh BIL Lärarutbildningen som ger dig behörighet och verktyg för att skapa och genomföra Riskutbildning del 1, behörighet bil för dina körkortselever.

Kursen består av ett videomöte och tre dagar fysisk kurs och erbjuds vid ett flertal tillfällen runt om i landet. (Länken till videomötet mailas ut dagarna innan, till den mailadress du uppgett vid bokning).
Videomötet genomförs via Zoom.
Videomöte + fysiska kursen under samma kurstillfälle är obligatoriskt för komplett genomförd kurs.
För exakta datum och tider, se i kursanmälan nedan, klicka på Boka och sedan på Kurstid

Syfte och mål
STR:s särskilda lärarutbildning för riskutbildningen del 1 för behörighet B ska skapa en samsyn kring innehållet i obligatoriet, säkerställa kvaliteten och skapa likvärdiga förutsättningar för obligatoriets genomförande över hela landet.

Utbildningen syftar till att deltagarna efter utbildningen ska kunna verka som lärare vid Riskutbildningen del 1 för behörighet B.

Utbildningen ska utveckla lärarnas kunskaper och förståelse kring problemen med alkohol, andra droger, trötthet och övriga riskbeteenden i trafiken. Utbildningen ska ge deltagarna möjlighet att reflektera över dessa problem och de egna attityderna till problemen.

Dessutom ska utbildningen ge kunskaper om de pedagogiska metoder som bör användas för att kunna påverka elevernas värderingar och attityder.

Kursinnehåll
Utbildningen innehåller en genomgång av regelverk, ämnesfördjupning, utbildningsmaterial, men har framför allt fokus på verktyg och metoder i din roll som lärare. Under hela lärarutbildningen kommer särskild tonvikt läggas vid kursplanens mål (TSFS 2012:40).

Utbildningen innehåller en del av det Transportstyrelsen kräver av de lärare som ska bedriva riskutbildning del 1 behörighet B gentemot elever, för att anses behörig. STR rapporterar till Transportstyrelsen om deltagarnas genomförande av utbildning men kontrollerar inte att deltagarna uppfyller Transportstyrelsens alla krav enligt TSFS 2012:40 kap 3 §2.

Under utbildningen kommer du som deltagare få presentera arbete enskilt och i grupp. Viss förberedelse kommer du få möjlighet att göra mellan videokonferens och den fysiska kursen.

Ta gärna med egen dator/”padda” för att underlätta ditt arbete.

Kursledare
Jeanette Jedbäck Hindenburg/ Maria Nilsson/ Jan Ledin

1 videokonferens + 3 heldagar
{{occ.StartDateFormat}}
{{occ.StartTime}} - {{occ.EndTime}}
{{occ.City}}
{{occ.NumAvailableBookings}}
Boka Fullbokat
Anmälningsformulär
Vänligen ange ditt förnamn
Vänligen ange ditt efternamn
Vänligen ange ditt mobilnummer
Vänligen ange din e-postadress
E-postadressen måste anges i korrekt format
Vänligen bekräfta din e-postadress
E-postadresserna måste överensstämma
Vänligen ange ditt personnummer
Vänligen ange ett giltigt personnummer (YYMMDD-XXXX)
Vänligen ange företag
Vänligen ange ett giltigt kundnummer
Företaget är kreditspärrat. Vänligen kontakta STR på 0418-401000 eller info@str.se.
{{currentCourse.Question1}}
{{currentCourse.Question2}}

{{totalPrice}} kr

{{totalDiscountPrice}} kr

{{totalPrice}} kr

Ange kundnr

{{companyType}} {{customerDiscount}} %

Ingen rabatt erhållen

Företaget kreditspärrat

Hantering av personuppgifter

Genom att du bokar dig till våra kurser & evenemang godkänner du vår hantering av dina personuppgifter. För att kunna hantera lagstadgade krav, intyg, certifikat samt ge en god och långsiktig service så sparas dina personuppgifter i sju (7) år plus innevarande år.
Läs mer om vår personuppgiftshantering.

Saknar du kundnummer?

Om du önskar tillträde till ett evenemang, som inte kräver medlemskap i STR, och du saknar kundnummer kan du klicka här för att komma till blankett för kundansökan.
Kontakta gärna oss på 0418-401000 eller info@str.se om du behöver hjälp med detta.

(Observera att alla kurser inte är tillgängliga för dig)

Ett fel inträffade vid bokningen.
Vänligen försök om en stund igen.

Med vänlig hälsning
STR Service AB

  • Trafiklärare eller andra med pedagogisk utbildning.
   STR kontrollerar inte att lärarna uppfyller kraven i föreskriften. Detta ansvar vilar på lärarna och den som får tillstånd att bedriva riskutbildningen.

  • Deltagarna förutsätts ha grundläggande förkunskaper i enlighet med den nivå som finns under avsnittet människan i körkortsböckerna.
   Du skall innan utbildningstillfället deltagit i en Riskutbildning del 1 för behörighet B.

   Efter genomförd lärarutbildning får du ett intyg och dessutom inrapporteras du till Transportstyrelsens centrala register.
   De lärare som ska bedriva utbildningen gentemot elever måste uppfylla följande krav för att vid en tillsyn anses behöriga, TSFS 2012:40

   (den konsoliderade versionen innehållen ändringarna TSFS 2016:15)

  • Först till kvarn gäller. Medlemsföretag har förtur på platserna tom 3 veckor före kursstart. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

   Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften.
   STR reserverar ett antal rum på aktuellt hotell för kursen. Dessa finns i normala fall reserverade fram till 30 dagar före kursstart. Därefter finns ingen garanterad logi på aktuellt hotell. I de fall en kurs eller konferens är förlagd på anläggning utan logi hänvisar vi till våra avtalshotell, som då alltid finns på gångavstånd från kursen.
   STR har avtal med Nordic Choice, avtalsnummer 60420811 eller Scandic, D 35 911 41 88. Vid bokning av hotellrum i Landskrona: uppge STR

  • Guldmedlem 4 372 kr
   Företagsmedlem 4 996 kr
   Intressemedlem 5 620 kr
   Övriga utbildare 6 245 kr
   Priser exkl. moms

   Fika, lunch och material ingår.
   Eventuellt boende och resor bokas och bekostas av deltagarna själva.

  • Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras halv kursavgift. Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras hela kursavgiften, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

  • {{currentCourse.LastBookingFormat}}

  • {{currentCourse.NumOfStudents}}

  • {{currentCourse.City}}

  • {{currentCourse.Location}}

  • {{currentCourse.ResponsiblePerson}}