Behörighetskurs: Riskutbildning del 1 för mc

Behörighetskurs: Riskutbildning del 1 för mc Denna kurs genomförs direkt efter Mc-mässan 2020. På fredagen är det STR:s traditionella Tvåhjulsmöte i anslutning till mc-mässan, se separat anmälan. Gör detta till en riktig mc-upplevelse med tvåhjulsmöte, mässa och Risk 1A kurs.

Målet med kursen är att ge dig den behörighet och de verktyg du behöver för att skapa och genomföra riskutbildning del 1 behörighet A.

Stort utrymme ges till kunskaper om övningar och pedagogiska metoder som kan användas för att hjälpa eleverna att öka sin förståelse för hur det egna körbeteendet påverkar riskexponeringen både för dom själva och andra trafikanter.
Under hela lärarutbildningen kommer särskild tonvikt läggas vid kursplanens (TSFS 2009:26) mål.

Denna kurs är en del i det Transportstyrelsen kräver av de lärare som ska bedriva riskutbildning del 1 behörighet A gentemot elever, för att anses behörig. Källa TSFS 2009:26 kap 3.
STR kontrollerar inte att deltagarna uppfyller Transportstyrelsens alla krav, det ansvaret vilar på den enskilde deltagaren.

Länk till Transportstyrelsens söksida.

Skriv in föreskriftsnummer och sök så kommer resultatet längst ner. Konsoliderad version innehåller ev. uppdateringar.
3 dagar
{{occ.StartDateFormat}}
{{occ.StartTime}} - {{occ.EndTime}}
{{occ.City}}
{{occ.NumAvailableBookings}}
Boka Fullbokat
Anmälningsformulär
Vänligen ange ditt förnamn
Vänligen ange ditt efternamn
Vänligen ange ditt mobilnummer
Vänligen ange din e-postadress
E-postadressen måste anges i korrekt format
Vänligen bekräfta din e-postadress
E-postadresserna måste överensstämma
Vänligen ange ditt personnummer
Vänligen ange ett giltigt personnummer (YYMMDD-XXXX)
Vänligen ange företag
Vänligen ange ett giltigt kundnummer
Företaget är kreditspärrat. Vänligen kontakta STR Kundservice på 0418-401000 eller maila kundservice@str.se.
{{currentCourse.Question1}}
{{currentCourse.Question2}}

{{totalPrice}} kr

{{totalDiscountPrice}} kr

Ange kundnr

{{companyType}} {{customerDiscount}} %

Ingen rabatt erhållen

Företaget kreditspärrat

Hantering av personuppgifter

Genom att du bokar dig till våra kurser & evenemang godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.
För att kunna hantera lagstadgade krav, intyg, certifikat samt ge en god och långsiktig service så sparas dina personuppgifter i sju (7) år plus innevarande år.
Läs mer om vår personuppgiftshantering.

Saknar du kundnummer?

Om du önskar tillträde till ett evenemang, som inte kräver medlemskap i STR, och du saknar kundnummer kan du klicka här för att komma till blankett för kundansökan.
Kontakta gärna oss på 0418-401000 eller kundservice@str.se om du behöver hjälp med detta.

(Observera att alla kurser inte är tillgängliga för dig)

Fel vid bokningen! Vänligen försök om en stund igen.

Med vänlig hälsning
STR Service AB

  • Trafiklärare eller andra med pedagogisk utbildning med mc-behörighet.

  • • Deltagarna förutsätts ha god kännedom om innehållet i gällande föreskrift TSFS 2009:26

   • De verksamheter och de lärare som ska bedriva utbildningen gentemot elever måste uppfylla kraven i TSFS 2009:26 för att anses behöriga.

   Länk till Transportstyrelsens söksida.

   Skriv in föreskriftsnummer och sök så kommer resultatet längst ner. Konsoliderad version innehåller ev. uppdateringar.

  • Först till kvarn gäller och vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser av orsaker som t.ex. sjukdom eller om inte tillräckligt deltagarantal uppnås. Tyvärr kan vi inte alltid garantera att kursen förläggs till den plats som angivits.

   Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften.
   Det brukar av deltagarna anses som ett stort värde att bo på hotellet där kursen hålls, detta för att vara med på korridorsnack och gemenskap även kvällstid o frukost.

   STR har avtal med:
   Nordic Choice (avtalsnummer 60420811)
   Scandic (avtalsnummer D 35 911 41 88)

  • Ordinarie pris, exkl. moms: 6 870 kr

   Som medlem får du rabatt:
   Intressemedlem 10 %
   Företagsmedlem 20 %
   Guldmedlem 30 %

   Aktuellt pris beräknas när kundnummer har angivits i bokningsformuläret.

   Fika, lunch och material ingår.
   Kostnader för ev. boende och resor tillkommer.

  • Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras halv kursavgift. Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras hela kursavgiften, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

  • {{currentCourse.LastBookingFormat}}

  • {{currentCourse.NumOfStudents}}

  • {{currentCourse.City}}

  • {{currentCourse.Location}}

  • {{currentCourse.ResponsiblePerson}}