Företagsutbildning 1 på distans

Företagsutbildning 1 på distans Detta är en distansutbildning anpassad till trafikutbildarbranschen och syftar till att stärka STR-medlemmar framförallt inom företagsekonomi, företagsjuridik, egenkontroll och GDPR.

Distansutbildningen innehåller inspelade föreläsningar, övningar, uppgifter och e-lärande på olika sätt. Upplägget ger dig valfrihet och flexibilitet att genomföra kursinnehållet på tidpunkter som passar dig. Utöver detta innehåller kursen två schemalagda tider med webbinarium där ämnesexperten utgår ifrån fallstudier inom kursens branschanpassade ämnesområden.
Under våren äger dessa rum kl. 12.00-13.30 den 12 mars inom ämnet företagsjuridik och den 27 mars inom företagsekonomi.

STR Företagsutbildning 1 är obligatorisk för nya medlemmar och interimistiskt invalda medlemsföretag i STR:s tidigare organisation.
ca 10 h
{{occ.StartDateFormat}}
{{occ.StartTime}} - {{occ.EndTime}}
{{occ.City}}
{{occ.NumAvailableBookings}}
Boka Fullbokat
Anmälningsformulär
Vänligen ange ditt förnamn
Vänligen ange ditt efternamn
Vänligen ange ditt mobilnummer
Vänligen ange din e-postadress
E-postadressen måste anges i korrekt format
Vänligen bekräfta din e-postadress
E-postadresserna måste överensstämma
Vänligen ange ditt personnummer
Vänligen ange ett giltigt personnummer (YYMMDD-XXXX)
Vänligen ange företag
Vänligen ange ett giltigt kundnummer
Företaget är kreditspärrat. Vänligen kontakta STR Kundservice på 0418-401000 eller maila kundservice@str.se.
{{currentCourse.Question1}}
{{currentCourse.Question2}}

{{totalPrice}} kr

{{totalDiscountPrice}} kr

Ange kundnr

{{companyType}} {{customerDiscount}} %

Ingen rabatt erhållen

Företaget kreditspärrat

Hantering av personuppgifter

Genom att du bokar dig till våra kurser & evenemang godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.
För att kunna hantera lagstadgade krav, intyg, certifikat samt ge en god och långsiktig service så sparas dina personuppgifter i sju (7) år plus innevarande år.
Läs mer om vår personuppgiftshantering.

Saknar du kundnummer?

Om du önskar tillträde till ett evenemang, som inte kräver medlemskap i STR, och du saknar kundnummer kan du klicka här för att komma till blankett för kundansökan.
Kontakta gärna oss på 0418-401000 eller kundservice@str.se om du behöver hjälp med detta.

(Observera att alla kurser inte är tillgängliga för dig)

Fel vid bokningen! Vänligen försök om en stund igen.

Med vänlig hälsning
STR Service AB

  • Kursen riktar sig till företagets utsedda representant, utbildningsansvarig eller ägare. Utbildningen är obligatorisk för nya företagsmedlemmar men är även öppen för andra medlemmar eller blivande medlemmar.

  • Nej

  • Kursen kräver att du har tillgång till dator eller läsplatta, internet, webbkamera och headset.

  • Ordinarie pris, exkl. moms: 2 595 kr

   Som medlem får du rabatt:
   Intressemedlem 10 %
   Företagsmedlem 20 %
   Guldmedlem 30 %

   Aktuellt pris beräknas när kundnummer har angivits i bokningsformuläret.

  • Vid avbeställning efter åtkomst till kursen debiteras hela kursavgiften, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

  • {{currentCourse.LastBookingFormat}}

  • {{currentCourse.NumOfStudents}}

  • {{currentCourse.City}}

  • {{currentCourse.Location}}

  • {{currentCourse.ResponsiblePerson}}