GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller GDPR, en ny dataskyddsförordning, i Sverige och hela EU. Syftet är att få till en harmonisering mellan EU:s medlemsstater samtidigt som medborgarnas rättigheter stärks genom ett ökat integritetsskydd.

I nästan 20 år har personuppgiftslagen (PUL) styrt hur och vem som får hantera personuppgifter i Sverige. Från och med den 25 maj 2018 är det istället GDPR (General Data Protection Regulation) som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. För myndigheter, företag och organisationer kan detta betyda en hel del förändringar.

Syftet med den nya lagstiftningen är dels att få till en harmonisering mellan EU:s medlemsstater vilket betyder att det nu är samma lagtext som gäller oavsett vilket EU-land man befinner sig i. Samtidigt har man lagt stor vikt vid ett ökat integritetsskydd. Medborgarnas rättigheter stärks och kraven på att företag och andra organisationer ska informera hur de hanterar uppgifter, vilka uppgifter och varför, ökar. Det ska också gå att under vissa omständigheter säga nej till att personuppgifterna används, exempelvis blir det lättare att slippa direktreklam.

I det ökade medborgarskyddet ingår också rätten att "bli glömd", det vill säga att en person har att begära att få uppgifter på sökmotorer bortplockade. För det krävs att sökresultatet är oriktigt, irrelevant eller överflödigt.

Stöd och hjälp från STR

STR stöttar och guidar våra medlemmar och kunder i arbetet med att uppnå kraven i dataskyddsförordningen.

Detta gör vi bland annat genom att:

  • Publicera relevant information regelbundet via hemsida och nyhetsbrev
  • Publicera dokument, checklistor, mallar, filmer och andra resurser 
  • Skicka ut information och instruktioner för aSTRa WEB
  • Anordna webbinarier och svara på frågor via telefon och e-post

Här har vi samlat information, checklistor, frågor och svar samt mallar och andra dokument som ni kan ta del av i ert arbete med GDPR.