2021-05-25 Miljö

Trafikverket har för få miljöbilar menar Transportstyrelsen

Transportstyrelsen konstaterar att Trafikverket och flera andra myndigheter har för få miljöbilar. Att som Trafikverket gör, hänvisa till att intern laddinfrastruktur saknas eller att det inte finns fordonsgas, är enligt Transportstyrelsen inte några godtagbara skäl.

Svenska myndigheter redogör varje år för sina nyinköp och sin leasing av personbilar och lätta lastbilar för Transportstyrelsen, som sammanställer en rapport.
2020 hade 211 myndigheter rapporteringsplikt. Under året köptes 298 fordon in eller leasades av myndigheterna. 254 var personbilar och 44 var lätta lastbilar. 121 av dem var miljöklassade, 177 var det inte.
Av de 177 fordon som klassas som icke miljöbilar anser Transportstyrelsen att 159 ”saknar acceptabla skäl för avsteg”. Många av dessa tillhör Trafikverket.

Trafikverket införskaffade (köpte eller leasade) under förra året 102 nya bilar (95 personbilar och 7 lätta lastbilar), men endast 8 var miljöbilar. Trafikverket menar att det inte är så anmärkningsvärt eftersom fordonen är spridda över hela landet och att det på de flesta ställen saknas intern laddinfrastruktur eller tillgång till fordonsgas. Transportstyrelsen skriver dock i sin bedömning att detta är skäl som inte kan anses godtagbara: ”Tydligare motivering krävs än att det generellt saknas laddinfrastruktur och tillgång till fordonsgas.”

Josefine Montelius är den utredare på Transportstyrelsen som sammanställt årets myndighetsrapport. Att avsaknaden av intern laddinfrastruktur inte är något godtagbart skäl beror på att en sådan ju kan installeras, säger hon. Och tillgången på fordonsgas skiftar över landet. På vissa platser är det säkert komplicerat att använda bilar som går på gas, men på andra orter går det hur bra som helst.

Vad är då ett godtagbart skäl för att inte köpa eller leasa miljöbilar?
– Den typ av avsteg som vi har godtagit handlar om att det är svårt att hitta en miljöbil som är ändamålsenlig för verksamheten, att det till exempel behövs en bil med en starkare motor eller liknande, förklarar Josefine Montelius.

Trafikverket är inte den enda myndigheten som inte anses ha några godtagbara skäl för att avstå från miljöbilar. Detsamma gäller till exempel Kriminalvården, Tullverket, Sveriges Lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Ingen myndighet kommer dock i närheten av att ha så många nyligen inköpta eller leasade bilar som Trafikverket.
En förmildrande omständighet för myndigheternas del är att de striktare miljökraven slogs fast först den 1 juli 2020. Förordningen är ny.
Å andra sidan har diskussionen om transportsektorns påverkan på klimatet pågått ett bra tag.

Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson

Länk till Transportstyrelsens rapport:

https://www.transportstyrelsen.se/49933d/globalassets/global/press/statistik/uppfoljning_myndigheter/2020/transportstyrelsens-uppfoljning-enl-forordning-2020_486.pdf

Tidigare artikel i ämnet:

https://www.str.se/mittitrafiken/artikelarkiv/skarpta-miljokrav---forarprov-far-dispens/