2020-09-08 Miljö

Skärpta miljökrav - Förarprov får dispens

Från den 1 juli i år ställs hårdare miljökrav på alla myndigheters bilar, även Trafikverkets. Det innebär att Trafikverket Förarprov måste åberopa särskilda skäl för att kunna fortsätta bedriva sin provverksamhet.

Kristina Hagberg, chef för Förarprov

– Det finns helt enkelt inte några manuellt växlade personbilar som uppfyller de krav som regeringen ställer, konstaterar Kristina Hagberg, chef för Förarprov.


I början av juni kungjorde miljödepartementet och infrastrukturdepartementet gemensamt att regeringen beslutat om en skärpt miljöbilsdefinition och hårdare krav för statliga myndigheters bilar. Beslutet trädde i kraft den 1 juli i år.

Den nya definitionen följer regelverket för klimatbonusbilar och innebär att en miljöbil högst får släppa ut 70 gram koldioxid per kilometer, eller drivas på gas. Alla personbilar och lätta lastbilar som myndigheterna köper in eller leasar berörs av förändringen.
– Trafikverkets bilar omfattas också av kraven, säger Stefan Andersson, handläggare på infrastrukturdepartement. Men det finns en ventil i det nya regelverket, tillägger han. Avsteg från kraven kan tillåtas om det finns särskilda skäl.
Det går att åberopa en paragraf sex.
Det har Trafikverket Förarprov tagit fasta på.

– Så länge man kan ta körkort med manuell växelspak måste vi utnyttja möjligheten till undantag, säger Kristina Hagberg.
Manuellt växlade bilar som uppfyller de skarpare miljökraven finns ju inte.
– Däremot anstränger vi oss för att använda fordon med så lite utsläpp som möjligt, så vi ligger under de 225 gram koldioxid per kilometer som är tillåtet att släppa ut när man hävdar ”särskilda skäl”. Vi tankar också med miljövänligare bränslen, till exempel HVO100, när bilarna är godkända för det.

Trafikverket Förarprov har 380 fordon i provverksamheten. Bilarna byts ut enligt ett rullande schema ungefär vart tredje år. Mängden elbilar och hybrider har ökat på senare tid, och därmed mängden automatbilar.
– Och det är ju för att andelen körkortstagare som vill ta automatkörkort ökar stadigt, den kurvan går faktiskt brant uppåt, säger Kristina Hagberg.

För fem år sedan var 10 procent av de nya körkorten i Sverige automatkörkort. I dag handlar det om 25 procent.
Storstadsregionerna driver på utvecklingen. Ser man enbart till Stockholmsområdet är trenden ännu tydligare. Här tog 18 procent körkort för automatbil för fem år sedan. I dag väljer 38 procent att göra det.


Förutom krav på större miljövänlighet ska alla myndigheter från den 1 juli ha bilar som är utrustade med alkolås.
– Här ligger Trafikverket Förarprov steget före, påpekar Kristina Hagberg. Alla våra fordon har alkolås, det är standard. Däremot blåser vi inte i dem nu under coronaviruspandemin, men så fort Folkhälsomyndigheten bedömer läget som stabilt nog kommer vi att börja använda alkolåsen igen.

Text: Catarina Gisby   Foto: Staffan Gustavsson

Fotnot: HVO100 är ett fossilfritt dieseldrivmedel, tillverkat av förnybara råvaror, till exempel avfallsprodukter från livsmedelsindustrin.