Vanliga frågor och svar Framtidens trafikutbildare

Vad är framtidenstrafikutbildare?
framtidenstrafikutbildare är STR:s konto på Instagram. Kontot är publikt, det vill säga öppet för alla. Här vill vi kommunicera, interagera och inspirera genom att visa på den utveckling, vilja och framtidstro som finns inom branschen.

Vad är syftet med framtidenstrafikutbildare?
Vi vill visa på att det pågår ett stort utvecklingsarbete med sikte på framtiden – både inom STR och hos våra medlemmar. Vi vill också lyfta och inspirera medlemmarna samt locka potentiella medlemmar, vilket vi på sikt tror stärker STR:s varumärke.

Vem publicerar på framtidenstrafikutbildare?
Varje vecka låter vi en gästinstagrammare ansvara för publiceringen på kontot. Gästinstagrammaren skildrar genom framförallt bilder och korta filmer sin vardag och sprider därigenom både kunskap, intresse och inspiration om yrket.

Vem kan vara gästinstagrammare?
Genom att visa på en bredd och variation inom branschen vill vi gärna lyfta goda exempel som driver utvecklingen framåt. Dessa kan hittas på flera olika håll. En gästinstagrammare kan därför vara en STR-medlem, en förtroendevald, en medarbetare på STR Service AB eller någon extern med koppling till branschen.

Är detta reklam?
Kanalen upplåts inte som reklamplats för olika företag utan gästinstagrammaren lyfter sin verksamhet genom att spegla sin vardag i syfte att sprida kunskap och förståelse samt väcka intresse för branschen.

Vilken är målgruppen för framtidenstrafikutbildare?
STR medlemsföretag och dess anställda, potentiella medlemmar, potentiella trafiklärare, branschintresserade, myndigheter/organisationer.

Hur går det till?
Ansvariga för framtidenstrafikutbildare är verksamhetsansvariga på STR. De väljer ut, schemalägger, introducerar och stöttar gästinstagrammarna.

Har gästinstagrammarna något ansvar?
Gästinstagrammarna förvaltar kontot en vecka med helhetsansvar vilket innebär att de utöver ett antal inlägg under veckan bevakar och besvarar kommentarer.

Vem har det övergripande ansvaret?
Verksamhetsansvariga på STR Service AB delar på det övergripande ansvaret. De schemalägger och ger stöd och hjälp vid behov till gästinstagrammarna.