2019-12-20

"En värdefull verktygslåda för mopedlärarna"

I slutet av januari nästa år lanseras ett helt nytt lärarstöd riktat till mopedlärare inom STR. Stödet innehåller tips, råd och inspiration för att hjälpa lärarna att både förnya och förbättra sin utbildning.  
– En värdefull verktygslåda för mopedlärarna i deras dagliga arbete, säger Sanna Lindberg som varit med och arbetat med lärarstödet.

Som vi berättat tidigare här på STR.se pågår ett projekt som ska resultera i både en ny version av utbildningsmaterialet Köra moped - digital och ett nyskapat lärarstöd till lärarna. Lärarstödet, som är gratis och kommer att finnas inne i plattformen Möts & Lär, är tänkt att ge mopedlärarna inom STR en digital verktygslåda bestående av tips, råd, stöttning och inspiration. 

– Lärarstödet är ett bibliotek med verktyg till mopedlärarna för att de ska få variation, stöd och effektivisering i sin undervisning, säger Sanna Lindberg, som varit med och arbetat fram lärarstödet tillsammans med referensgruppen i projektet, och tillägger:

– Referensgruppen har stått för råmaterialet och idéerna till vad stödet ska fokusera och handla om. Min roll har sedan varit att ta fram en struktur som fungerar till innehållet. Att korrekturläsa och justera text samt visualisera vissa moment. Mycket har handlat om att göra lärarstödet så tydligt och lättförstått som möjligt.Lärarstödet kommer att finnas inne i plattformen Möts & Lär.


Lärarna i referensgruppen har tagit fram så kallade best practices. Genom att utgå från deras egna erfarenheter och vad de själva konkret gjort som mopedlärarna har stödets olika delar fötts fram. Sanna Lindberg är noga med att påpeka hur viktig referensgruppens arbete varit.

– Det här hade inte varit möjligt utan deras inspel och tankar. Pedagogerna är de som sitter på all kunskap när det till exempel kommer till övningar och annat som finns inne i lärarstödet. De har bidragit till ett riktigt bra material som vi hoppas att många kommer att vilja använda i sin utbildning, säger hon.

Inne i stödrummet på Möts & Lär kommer mopedlärarna, utöver att kunna ta del av stödet i sig, diskutera med varandra i ett forum för ännu mer kunskaps- och erfarenhetsbyten.

– Kort sagt blir lärarstödet och alla dess delar en värdefull verktygslåda för mopedlärarna i deras dagliga arbete. Så att de förhoppningsvis kan förnya och förbättra sin utbildning, säger Sanna.

Alla som har tillgång till Möts & Lär kommer att kunna komma åt lärarstödet när det väl släpps. Mer information om lärarstödet och nya versionen av Köra moped - digital, som båda lanseras 24 januari 2020, kommer framöver.

Läs tidigare artiklar om mopedprojektet
13/12 2019 - Med fokus på mopedutbildningen - så går arbetet i projektet