2020-11-09 Personbil Transportstyrelsen/Trafikverket Coronavirus

Förarprov vidtar fler åtgärder

Med anledning av ökad smittspridning beslutade Trafikverket Förarprov den 4 november att reducera antalet körprov B i de delar av landet som smittspridningen ökar mest. På grund av fortsatt ökad smittspridning har man nu beslutat att reduceringen även gäller norra Sverige.

Den tidigare beslutade reduceringen av antalet körprov B gällde för södra och mellersta Sverige, och nu omfattas även norra Sverige. Samtidigt meddelar Trafikverket Förarprov att reduceringen gäller fram till och med 30 november. 

Bokning kommer inte att erbjudas över disk i Trafikverket Förarprovs receptioner från och med 2020-11-12 och fram till och med 2020-12-31 i syfte att minska antalet kunder i väntrum och receptioner.

Läs mer på Trafikverkets hemsida >>

Läs mer här >>