2021-02-08

Förebygg krisen - lyft etik och moral på trafikskolan

Förra veckan publicerade flera medier en nyhet som handlade om en trafiklärare som åtalats, misstänkt för sexuellt ofredande mot fyra av sina elever. Förutom tragedin för alla inblandade, riskerar det misstänkta agerandet att drabba ett enskilt företag hårt. Att som ansvarig på skolan både arbeta förebyggande med egenkontroll och dessutom göra rätt i det akuta läget är viktigt.

Helen Melchersson, STR:s regionråd i Öst, fick svara på flera samtal förra veckan i samband med nyhetsrapporteringen. Givetvis kunde hon inte gå in på den enskilda händelsen, men STR har länge arbetat aktivt med att förebygga den här typen av händelser och det är viktigt att vara tydlig.

-Det som beskrivs är givetvis helt oacceptabelt. För STR som branschorganisation gäller fullständig nolltolerans när det rör den här typen av agerande. Som elev ska man aldrig acceptera ett olämpligt beteende, utan alltid anmäla antingen till ansvarig på trafikskolan eller direkt till polisen.

Brister ska upptäckas och åtgärdas i ett hållbart företagande

Ett av STR:s viktigaste fokusområden är ett hållbart företagande utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och även ett socialt perspektiv. För att få en bra arbetsmiljö för både kunder och medarbetare är det viktigt att man som ansvarig jobbar systematiskt så att man upptäcker, åtgärdar och förbättrar brister. En del i detta är att kontinuerligt diskutera etik och moral inom företaget.

-På min skola har vi till exempel en personalhandbok som medarbetaren får läsa igenom innan de anställs. I den står hur man uppför sig både mot kunder och varandra som kollegor och det blir extra tydligt att vi tar helt avstånd från diskriminering och sexuella trakasserier. Dokumentet tog vi fram tillsammans med personal för många år sedan och man bekräftar också i anställningsavtalet att man är medveten om innehållet i p-handboken och att man följer det som anställd hos oss, säger Helen Melchersson.

Stöd för dig som medlem

STR har tagit fram flera olika checklistor och information för att underlätta egenkontrollen för medlemmar. Även flera filmer som tar upp olika situationer i vardagen som rör etik och moral kan användas som diskussionsunderlag på till exempel ett personalmöte. Att arbeta förebyggande för att undvika att något olämpligt händer är självklart det viktigaste. Men om det sker ändå och någon medarbetare anklagas för till exempel sexuella trakasserier – då måste man som ansvarig veta hur man ska agera i den akuta fasen.

-Det viktigaste är att agera direkt, medarbetaren som har fått anklagelser mot sig måste informeras och tillfälligt plockas ur tjänst tills du vet mer. Det är lätt att drabbas av panik som företagare i det här läget, dels för att man oroar sig för alla inblandade dels för att det riskerar att skada ditt företag. Mitt absolut bästa tips är därför att kontakta vårt arbetsgivareförbund, BA, på deras journummer. Där kan du direkt få råd och stöd när det gäller svåra situationer som uppstår – en fantastisk fördel med att ha kollektivavtal, säger Helen Melchersson.