2021-11-18 Coronavirus

Pandemin är inte över

Coronapandemin har varit närvarande under snart två år, och regler och råd från myndigheter till såväl privatpersoner som näringsidkare har förändrats med både skärpningar och lättnader. Vi på STR följer fortsatt utvecklingen noga för att kunna informera vidare till våra medlemmar.

Tack vare en minskning av smittspridningen och antalet bekräftade fall lättades restriktionerna från och med den 29 september och om detta informerade vi då, se länk nedan. 

När det nu gått en tid efter de lättade restriktionerna vill vi vänligt påminna om att fortsätta arbetet med att minska smittspridningen. Det finns åter en tendens till ökning, värre i vissa länder än andra, det talas om en fjärde våg, och olika åtgärder planeras att vidtas.

Här i Sverige backar nu Folkhälsomyndigheten till exempel på tidigare rekommendationer om att fullvaccinerade inte behöver testa sig vid symtom. Från och med den 22 november ska även de som fått två doser vaccin testa sig. Igår, onsdag, meddelade Folkhälsomyndigheten också att sk Covidpass ska införas vid större evenemang.

Det formella kravet på alkotest gäller inte så länge pandemin fortgår. Om man som trafikutbildare bedömer att alkotest kan användas på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt, är det naturligtvis en god idé att göra så. Kvarstår gör som alltid lärarens bedömning av elevens körförmåga, inför varje lektion. 

- Våra medlemmar har gjort ett fantastiskt arbete med att följa uppsatta restriktioner och allmänna råd för att begränsa smittspridningen, säger Benny Gunnarsson, tf Förbundsordförande STR. Jag är övertygad om att alla fortsätter att ta sitt ansvar för att förhindra smittspridningen så långt det är möjligt.

Här nedan kan man läsa om de allmänna råd som gäller sedan 1 november. När mer information som rör vår bransch finns tillgänglig återkommer vi.

Allmänna råd från den 1 november >>
Lättade restriktioner 29 september >>
Tillsynsvägledning för verksamheter >>
Till STR:s medlemssida kring coronapandemin >>