2024-05-22 Pressmeddelande

STR presenterar Program för trafiksäkerhet

STR, branschorganisationen för Sveriges Trafikutbildare, brinner för ökad trafiksäkerhet och vårt mål är att skapa tänkande, miljömedvetna och trafiksäkra förare. Vi menar att lyckas är att lära för livet, inte att bara lyckas klara provet. Därför har vi tagit fram Program för bättre trafikkunskaper och tryggare och klimatsmart trafik. Med programmet vill vi väcka tankar, diskussion och nyfikenhet på våra idéer.

Sverige har en lång och stolt tradition av ambitiöst trafiksäkerhetstänkande som utmanas av ett stigande antal förare med för dåliga färdigheter. Olycksstatistiken talar sitt tydliga språk: antalet omkomna i trafiken minskar inte. Utvecklingen riskerar att erodera det trafikpolitiska målet om att ingen ska förolyckas i trafiken.

  - Trafikutbildarnas samhällsnyttiga verksamhet bidrar till ett mer trafiksäkert samhälle och mer hållbara transporter. Det kräver en bredare diskussion om hur körkort ska vara likställt med både ansvar och kunskap. Därför skickar vi också programmet till svenska politiker som arbetar med frågorna, säger Maria Stenman, förbundsordförande STR.

2024 är ett viktigt år för framtidens trafikkunskaper. De pågående svenska utredningarna kommer påverka villkoren för vår bransch och framtidens förarutbildning. Fjärde körkortsdirektivet kan ha långtgående verkan på utvecklingen av trafiksäkerheten. Direktivet har positiva inslag, som obligatorisk utbildning i HLR och etablering av behörighet B1.

  - En sänkning av körkortsåldern löser inte rekryteringen till yrkestrafiken men ökar riskerna för våra unga. Dessutom binder beledsagad körning upp två personer istället för att en mogen och kompetent person kör sitt fordon själv, säger Jeanette Jedbäck Hindenburg, vice förbundsordförande STR, samt ansvarig för politiskt och internationellt arbete.

Svenska EU-politiker behöver värna nollvisionen och ta mogna och ansvarsfulla beslut.

Läs hela programmet här >>