2019-03-14 Transportstyrelsen/Trafikverket

STR vill ha ny utredning om förarutbildningssystem

Förslaget kring nytt förarutbildningssystem innebär minskad motivering att bedriva en bra och laglig trafikutbildning och stödjer i praktiken i stället den illegala verksamheten som breder ut sig allt mer. Det menar STR:s förbundsordförande Berit Johansson i en skrivelse till Transportstyrelsens och Trafikverkets generaldirektörer. 

I skrivelsen trycker STR återigen på att det måste till en mer omfattande statlig utredning, en så kallad SOU, innan beslut om framtidens förarutbildning fattas.

I skrivelsen står det att läsa:

”I hög grad är alla inblandade överens om vilka problem som finns idag kring svensk förarutbildning. Däremot menar vi att en del av förslagen till åtgärder som presenteras i rapporten inte bara missar sitt syfte, utan riskerar att ytterligare förvärra situationen med exempelvis illegal verksamhet, vilket djupt oroar STR. Det vi saknar är dels kortsiktiga lösningar på de akuta problemen, så som illegala utbildare och långa provväntetider, dels långsiktiga förslag som handlar om nollvisionen, klimatsmart mobilitet och förutsättningar för autonom trafik samt kostnadsinnovativ utbildning. Vi åberopar därför på nytt en SOU då det är hög tid att ta ett samlat grepp.”

Läs skrivelsen i sin helhet