2021-02-04 Opinion Riksdag och regering

Viktiga branschfrågor på tapeten när STR mötte trafikutskottet

Pandemins påverkan, fjärrundervisning och autonoma fordon – det var några av de frågor som diskuterades under torsdagens digitala möte mellan STR och trafikutskottet. STR representerades av vice ordförande Benny Gunnarsson och förbundssekreterare Christer Wickman.

STR arbetar löpande med att på olika sätt lyfta och påverka kring frågor som är viktiga för branschen. Ett av dessa tillfällen är det återkommande årliga mötet med ledamöterna i riksdagens trafikutskott.

-Det är ett bra tillfälle för oss att ge en nulägesbeskrivning av branschen och lyfta både var vi står nu och vad vi ser framåt. Vi fick också flera engagerade frågor av ledamöterna, säger Benny Gunnarsson.

Vår bransch har klarat sig bättre än många andra

Fokus var bland annat på hur branschen påverkats av pandemin, hur medlemmarna valt att ställa om kring antalet kursdeltagare och det snabba skiftet till kurser på distans och fjärrundervisning och vad det innebär.

-Trots ett tufft år kan vi ändå se att förarutbildningsbranschen klarat sig betydligt bättre än många andra. Förarprov har lyckats leverera 80 % av ett normalår vad gäller provtillgång och även möjligheten att få bedriva mer fjärrundervisning har varit positiv för våra medlemmar, säger Christer Wickman.

NKI viktigt verktyg i att minska smittspridning

STR:s styrelsebeslut att tidigt rekommendera mindre 7+1 grupper, även om lagen inte kräver det, lyftes. Likaså arbetet med att erbjuda medlemmarna NKI (Nöjd-Kund-Index). Det har visat sig vara ett viktigt verktyg, inte minst i arbetet med att ta ansvar och minska smittspridningen.

-Genom NKI-resultatet får man som utbildare direkt feedback från kunder och kan åtgärda eventuella brister kopplat till coronaviruset och smittspridning direkt. Det är ett av de sätten vi tar ansvar, säger Benny Gunnarsson.

Gemensam utbildningsstrategi för autonoma fordon

STR passade även på att tacka politikerna för engagemang i frågan vad gäller åtgärder mot illegal utbildning och tryckte på att det nu är viktigt att åtgärdsförslagen blir verklighet snabbt (se STR:s remissvar). Detta kopplades sedan till behovet av ett modernt, effektivt och hållbart förarutbildningssystem – där STR föreslog flera konkreta åtgärder. Bland politikerna lyftes frågan om hur STR tänkt anpassa utbildningen till autonoma fordon.

-Den frågan bollade vi delvis tillbaka, vi kan inte ändra vår undervisning om vi inte har stöd i kursplanen. Vi behöver gemensamt diskutera en strategi för förarutbildningen i ett framtida autonomt bilsamhälle, säger Christer Wickman.

Läs mer om vilka frågor STR jobbar för att påverka kring >>