Medlemsförmåner

Medlemsföretag i STR får tillgång till olika förmåner, allt från bättre avtal på drivmedel och fordon till olika fortbildningsmöjligheter. Som kund hos STR Service AB får ni rabatter på produkter och tjänster.

Som medlem får:
 • ni på företaget tillgång till viktig information via nyhetsbrev och STR:s medlemssajt www.str.se/Min-sida (kräver inloggning).
 • ni tillgång till ett stort utbud av kurser och konferenser inom olika områden – allt till självkostnadspris! www.str.se/kurser.
 • personer på företaget möjlighet till regionaktiviteter och åtkomst till lärarstöd för egen utveckling, www.str.se/motsochlar
 • medlemsföretaget tillgång till förmånliga avtal på bilar, bensin, fordon, försäkringar etc.

Guldmedlemmar får dessutom:

 • Tillgång till högre rabatt/bättre bonussystem
 • Möjlighet till företagsjurist, tillgång till 15 min konsultation därefter medlemspris (ej arbetsrättsliga frågor)
 • Förtur till STR kurser innan dessa släpps till övriga medlemmar
 • Möjlighet till särskilda kursevent
 • Förtur på IT-support genom prioriteringsordning
 • Tillgång till egen Nöjd Medarbetar Index (NMI) 1gång/år. Detta gäller företagsmedlem guld med minst fem anställda och/eller minst fem svarande medarbetare.
Som kund hos STR Service AB får företaget rabatt på produkter och tjänster. Storleken på rabatten är beroende av vilket medlemskap ni ingår. Guldmedlemmar får störst rabatt.
Som medlem får du:
 • mellan 35-65 % rabatt på tryckt läromedel producerade av STR Service AB.
 • mellan 10-55 % rabatt på aSTRa WEB, som är ett affärs- och utbildningsystem för understöd av verksamheten på utbildningsföretaget inkl it-support.
 • mellan 10-30 % rabatt på STR:s kurser.