aSTRa WEB - grund

aSTRa WEB - grund Kursen genomförs på distans via fjärrundervisning.

Affärssystemet som är framtaget för trafikutbildare. Med hjälp av aSTRa WEB kan du skapa ordning och struktur både för dina kunder, medarbetare och revisor.

Tillhör du dem som tycker att det är svårt att sätta sig in i de digitala verktygen och har svårt att se hur de olika elev-plattformarna kan fungera och hänga ihop med aSTRa WEB?
En dag med en väl insatt instruktör hjälper dig att förstå och komma vidare i ett system som egentligen "har allt - men bara nyttjas lite".

För att se mer om aSTRa WEB, gå in på www.str.se/astraweb


Målet med kursen är att komma igång med aSTRa WEB och Elevcentralen på trafikskolan. Under utbildningen kommer vi att gå igenom grunderna i aSTRa WEB, Elevcentralen, kassan osv.
Kursen kommer att vara lärarstyrd med en del praktiska övningsmoment.

OBS! Viktig information!
Kursen kommer genomföras digitalt på grund av rådande omständigheter och Covid-19.
1 dag
{{occ.StartDateFormat}}
{{occ.StartTime}} - {{occ.EndTime}}
{{occ.City}}
{{occ.NumAvailableBookings}}
Boka Fullbokat
Anmälningsformulär
Vänligen ange ditt förnamn
Vänligen ange ditt efternamn
Vänligen ange ditt mobilnummer
Vänligen ange din e-postadress
E-postadressen måste anges i korrekt format
Vänligen bekräfta din e-postadress
E-postadresserna måste överensstämma
Vänligen ange ditt personnummer
Vänligen ange ett giltigt personnummer (YYMMDD-XXXX)
Vänligen ange företag
Vänligen ange ett giltigt kundnummer
Företaget är kreditspärrat. Vänligen kontakta STR Kundservice på 0418-401000 eller maila info@str.se.
{{currentCourse.Question1}}
{{currentCourse.Question2}}

{{totalPrice}} kr

{{totalDiscountPrice}} kr

Ange kundnr

{{companyType}} {{customerDiscount}} %

Ingen rabatt erhållen

Företaget kreditspärrat

Hantering av personuppgifter

Genom att du bokar dig till våra kurser & evenemang godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.
För att kunna hantera lagstadgade krav, intyg, certifikat samt ge en god och långsiktig service så sparas dina personuppgifter i sju (7) år plus innevarande år.
Läs mer om vår personuppgiftshantering.

Saknar du kundnummer?

Om du önskar tillträde till ett evenemang, som inte kräver medlemskap i STR, och du saknar kundnummer kan du klicka här för att komma till blankett för kundansökan.
Kontakta gärna oss på 0418-401000 eller info@str.se om du behöver hjälp med detta.

(Observera att alla kurser inte är tillgängliga för dig)

Fel vid bokningen! Vänligen försök om en stund igen.

Med vänlig hälsning
STR Service AB

  • Kursen vänder sig till dig som sköter den dagliga administrationen på trafikskolan.

  • Kursen kräver att deltagaren har grundläggande dator- och administrationsvana från trafikskolan.

  • 1 deltagare/trafikskola vid stor efterfrågan av kursen.

   Eventuell logi bokas av deltagarna själva och ingår inte i kursavgiften. STR har avtal med Nordic Choice, avtalsnummer 60420811 eller Scandic, D 35 911 41 88.

  • Ordinarie pris, exkl moms: 3 040 kr

   Som medlem får du rabatt:
   Intressemedlem 10 %
   Företagsmedlem 20 %
   Guldmedlem 30 %

   Aktuellt pris beräknas när kundnummer har angivits i bokningsformuläret.

  • Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras halv kursavgift. Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras hela kursavgiften, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

  • {{currentCourse.LastBookingFormat}}

  • {{currentCourse.NumOfStudents}}

  • {{currentCourse.City}}

  • {{currentCourse.Location}}

  • {{currentCourse.ResponsiblePerson}}